Chế độ bảo hiểm thất nghiệp trước và sau ngày 1/1/2015

Ông Tô Huỳnh Phát (tieuhoathuong86@...) nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 10/2014, sau đó ông đã đến Trung tâm giới thiệu việc làm tại đường Hồng Bàng, phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 7/1/2015 ông Phát nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Ông Phát hỏi, trường hợp của ông có được giải quyết nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần cho những tháng còn lại khi đã có việc làm mới không? Ông có bị ngưng trợ cấp theo như quy định mới không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Phát như sau:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trước ngày 1/1/2015

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên.

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên thì Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2015. Các Nghị định sau đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 nêu trên thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp có việc làm sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trường hợp của ông Phát nếu nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp 1 lần nếu có việc làm theo các quy định nêu trên (Nghị định số 127/2008/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2015).

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp từ ngày 1/1/2015

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm thì người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp tìm được việc làm được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, nếu ông Phát nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2015 thì ông sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo theo các quy định nêu trên.
Theo Chinhphu.vn
ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM