Cà Mau: Không để bị lợi dụng khi hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc có kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, nhất quán các biện pháp hỗ trợ người dân; yêu cầu đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Cà Mau: Không để bị lợi dụng khi hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 1

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau được UBND tỉnh này giao chủ trì thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Kế hoạch này cũng giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu, đối với những đối tượng đã được quy định cụ thể, rõ ràng, UBND tỉnh đã chủ trương tạm ứng kinh phí 127 tỷ đồng và trình Thường trực HĐND tỉnh để chi hỗ trợ ngay.

Đối với các đối tượng khác ngoài quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải thích các vấn đề chưa rõ, còn vướng mắc. Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ.

Đối với người bán vé số lẻ đã được hỗ trợ trước đây, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, giải thích để đối tượng nắm rõ chính sách hỗ trợ, tránh để xảy ra yêu cầu, khiếu nại.

“Lưu ý phải rà soát kỹ từng đối tượng, tránh trùng lắp, bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Huỳnh Hải