1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh:

Bảo hiểm xã hội khẩn trương hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ gói 26.000 tỷ

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP, BHXH Hà Tĩnh đã khẩn trương hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động một số nội dung được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sáng ngày 27/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH tỉnh Hà Tĩnh thông tin đơn vị đã phối hợp với Sở Nội vụ cập nhật danh sách đối tượng trong đơn vị doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% hoặc một phần kinh phí chi thường xuyên làm cơ sở để xác định đối tượng giảm 0,5% quỹ tai nạn lao động nghề nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát xong và đã gửi thông báo đến toàn bộ 3.987 đơn vị thuộc đối tượng được giảm 0,5% quỹ tai nạn lao động nghề nghiệp. Theo đó, BHXH các huyện cũng đã nhanh chóng triển khai thực hiện nội dung này.

Về việc thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, BHXH tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đốc thúc BHXH các huyện tích cực, chủ động, sẵn sàng giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; giải quyết chính sách hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo thẩm quyền.

Bảo hiểm xã hội khẩn trương hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ gói 26.000 tỷ - 1

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 nhiều đơn vị sử dụng lao động và người lao động gặp không ít khó khăn.

Trước đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ (NQ 68), Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 23), BHXH Hà Tĩnh đã có hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động.

Đối với chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), đối tượng được hỗ trợ là người sử dụng lao động đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo đúng quy định của pháp luật; người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho NLĐ phòng, chống Covid-19.

Đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, đối tượng được hỗ trợ là NLĐ và đơn vị sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH.

Điều kiện hỗ trợ là: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1/5/2021 đến ngày đơn vị sử dụng lao động có văn bản đề nghị; số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Nội dung văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ, số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm số người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ 1/5/2021.

Do có dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT nên đến ngày 18/7, BHXH Hà Tĩnh đã thực hiện xong việc gửi thông báo đến các đơn vị thuộc diện được điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, để các đơn vị chủ động phương án hỗ trợ cho NLĐ phòng, chống dịch Covid-19.