25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới

Chỉ cần sở hữu tấm bằng cử nhân đại học, 25 công việc có thu nhập khủng và đang rất khát nhân lực tại Mỹ dưới đây sẽ là cơ hội cho bạn.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 1

1. Giám đốc điều hành Mức lương trung bình: 181.210 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 58.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 2

2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin Mức lương trung bình: 135.800 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 94.800 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 3

3. Quản lý kiến ​​trúc và kỹ thuật lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật. Mức lương trung bình: 134.730 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 59.500 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 4

4. Quản lý tiếp thị xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi 1 công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng. Mức lương trung bình: 131.180 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 64.200 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 5

5. Kỹ sư dầu khí Mức lương trung bình: 128.230 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 13.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 6

6. Phi công Mức lương trung bình: 127.820 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 19.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 7

7. Quản lý tài chính Mức lương trung bình: 121.750 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 169.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 8

8. Quản lý khoa học tự nhiên giám sát công việc của các nhà khoa học, những người trực tiếp nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất. Mức lương trung bình: 119.850 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 13.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 9

9. Quản lý bán hàng đặt mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho đại diện bán hàng của các tổ chức. Mức lương trung bình: 117.960 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 108.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 10

10. Quản lý bồi thường và trợ cấp Mức lương trung bình: 116.240 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 6.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 11

11. Kỹ sư phần cứng máy tính giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính. Mức lương trung bình: 115.080 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 18.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 12

12. Quản lý mua hàng Mức lương trung bình: 111.590 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 17.900 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 13

13. Kỹ sư hàng không Mức lương trung bình: 109.650 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 20.700 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 14

14. Quan hệ công chúng và người quản lý gây quỹ Mức lương trung bình: 107.320 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 27.100 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 15

15. Quản lý nhân sự Mức lương trung bình: 106.910 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 46.600 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 16

16. Nhà phát triển phần mềm hệ thống Mức lương trung bình: 106.860 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 107.900 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 17

17. Quản lý đào tạo và phát triển lập kế hoạch, chỉ đạo, điều phối các chương trình nhằm nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng cho nhân viên của một tổ chức. Mức lương trung bình: 105.830 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 11.900 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 18

18. Kỹ sư hạt nhân nghiên cứu, phát triển các quy trình, công cụ và hệ thống được sử dụng để thu được lợi ích từ năng lượng hạt nhân, bức xạ. Mức lương trung bình: 102.220 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 4.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 19

19. Kiến trúc sư mạng máy tính lập kế hoạch và đặt ra các mạng máy tính nội bộ được sử dụng bởi công nhân trong một tổ chức. Mức lương trung bình: 101.210 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 31.500 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 20

20. Quản lý quảng cáo và khuyến mãi Mức lương trung bình: 100.810 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 11.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 21

21. Chuyên gia tính toán sử dụng số liệu thống kê và phần mềm mô hình tiên tiến để dự đoán chi phí và xác suất của sự kiện. Mức lương trung bình: 100.610 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 11.700 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 22

22. Phát triển ứng dụng phần mềm Mức lương trung bình: 100.080 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 238.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 23

23. Kỹ sư bán hàng bán những sản phẩm hoặc dịch vụ khoa học và công nghệ phức tạp cho các doanh nghiệp. Mức lương trung bình: 100.000 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 23.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 24

24. Nhà khoa học vật liệu nghiên cứu các cấu trúc, tính chất hóa học của các vật liệu tự nhiên và tổng hợp hoặc vật liệu composite, bao gồm kim loại, hợp kim, cao su, gốm sứ, chất bán dẫn, polime và thủy tinh. Mức lương trung bình: 99.430 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 1.800 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

25 công việc khát nhân lực trình độ đại học trong 7 năm tới - 25

25. Quản lý chung việc lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối hoạt động của các tổ chức khu vực tư nhân. Mức lương trung bình: 99.310 USD/năm. Nhu cầu nhân lực (đến năm 2024): 688.800 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Theo Linh Trang/Danviet.vn, Businessinsider