Việt Nam tham gia phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WTO

Ngày 7/2, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại hội đồng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã họp phiên đầu tiên của năm 2007, nhằm xem xét báo cáo tổng hợp nội dung đàm phán của các Ủy ban đàm phán thuộc Đại hội đồng, đồng thời bầu lại hầu hết các chức vụ trong Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Đại hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Ngô Quang Xuân khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết của mình về mọi lĩnh vực đã đàm phán gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Việt Nam mong muốn các thành viên WTO tiếp tục hỗ trợ để có thể thực hiện tốt các cam kết đối với các lĩnh vực cần áp dụng giai đoạn chuyển đổi phù hợp.

Trong quá trình thảo luận, Chủ tịch Đại hội đồng, ông Eirik Glenne, và nhiều Đại sứ - Trưởng phái đoàn thành viên WTO, đã chào mừng Việt Nam chính thức tham gia phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WTO.

Đại sứ Ngô Quang Xuân cũng thay mặt Chính phủ Việt Nam, cám ơn Chủ tịch Eirik Glenne, Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy, và các thành viên WTO, đã luôn nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán để chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này.

Đại sứ Ngô Quang Xuân khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết của mình về mọi lĩnh vực đã đàm phán gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Việt Nam mong muốn các thành viên WTO tiếp tục hỗ trợ để có thể thực hiện tốt các cam kết đối với các lĩnh vực cần áp dụng giai đoạn chuyển đổi phù hợp.

Đại sứ nhấn mạnh là thành viên mới tham gia vào giai đoạn hết sức nhạy cảm của vòng đàm phán Doha, Việt Nam sẽ nỗ lực hợp tác với các thành viên khác, đặc biệt là với các thành viên đang phát triển trong các nhóm đồng lợi ích, để đóng góp thiết thực và hiệu quả vào toàn bộ tiến trình đàm phán, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cuộc họp đã nhất trí bầu ngài Yacob Muhamad Noor, Đại sứ Malaysia, làm Chủ tịch của Đại Hội đồng WTO nhiệm kỳ mới.

Theo TTXVN

Đang được quan tâm