Vì sao cục Thuế TP.HCM liên tục thua kiện?

Gần đây Cục Thuế TP.HCM liên tục thua kiện các doanh nghiệp ở cả hai cấp tòa. Phân tích của tòa trong các vụ kiện có thể coi là bài học kinh nghiệm trong hành thu thuế.
>>Cục thuế thua kiện vụ truy thu thuế 5,6 tỉ đồng
>>Cục thuế TPHCM xin lỗi doanh nghiệp bị "bêu"nợ thuế oan

Ngày 14/10 vừa qua, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Luật TNHH Indochina Legal (Công ty Indochina). Tòa tuyên hủy hai quyết định truy thu thuế của cục trưởng và tách yêu cầu đòi bồi thường của doanh nghiệp ra thành vụ kiện khác.

Áp dụng thông tư cũ nên truy thu sai

Tháng 12/2013, Công ty Indochina khởi kiện yêu cầu TAND TP.HCM tuyên hủy phần nội dung truy thu thuế trong các quyết định của cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Đó là các khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007, 2008 (hơn 247 triệu đồng), thuế GTGT năm 2008, 2009 (khoảng 110 triệu đồng) cùng các khoản phạt vi phạm hành chính do kê khai sai (gần 11,5 triệu đồng), chậm nộp (gần 93 triệu đồng). Đồng thời, công ty này yêu cầu Cục Thuế hoàn trả toàn bộ số tiền liên quan các khoản nói trên mà công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước (khoảng 460 triệu đồng).

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định Công ty Indochina được thành lập ngày 23-7-2007 với lĩnh vực hành nghề của công ty là “tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Như vậy, Indochina là doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư đủ điều kiện để được miễn thuế TNDN trong hai năm 2007 và 2008, giảm 50% cho ba năm tiếp theo.

Quá trình thanh tra quyết toán thuế tại Indochina, Cục Thuế đã phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế nên áp dụng khoản 6 Mục IV Phần E Thông tư 134/2007/TT-BTC (quy định DN không được hưởng miễn thuế đối với số thuế TNDN phát hiện tăng thêm) để truy thu số thuế TNDN tăng thêm này đối với công ty.

Thời điểm thanh tra thuế đối với Indochina là năm 2013. Tại thời điểm này, văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh việc phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế có Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế TNDN năm 2008. Nhưng Cục Thuế áp dụng Thông tư 134/2007/TT-BTC để điều chỉnh vấn đề nên đã dẫn đến sự tranh chấp về việc áp dụng pháp luật.

Khi xét xử, TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM cùng áp dụng khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nhận định trường hợp này phải áp dụng quy định tại khoản 10 Điều 18 Thông tư 123/2012/TT-BTC. Việc Cục Thuế truy thu thuế TNDN với Indochina do phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế là không đúng pháp luật...

Vì sao cục Thuế TP.HCM liên tục thua kiện? - 1

Dùng công văn ngành để bác thông tư

Cùng ngày 14/10, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng bác kháng cáo của cục trưởng Cục Thuế TP, tuyên hủy ba quyết định của cục trưởng Cục Thuế với Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Hoa Sáng. Đó là các quyết định truy thu thuế DN năm 2007, 2008 (gần 540 triệu đồng) và quyết định phạt vi phạm hành chính hơn 36 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Công ty Hoa Sáng đã dùng nhà xưởng có giá trị theo sổ sách kế toán là 15,6 tỉ đồng góp vốn liên doanh với Công ty Hitech, giá trị tài sản góp vốn được định giá lại lên gần 24,3 tỉ đồng, chênh lệch hơn 8 tỉ đồng. Cục trưởng Cục Thuế cho rằng khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định góp vốn liên doanh là khoản thu nhập khác để từ đó tính thuế TNDN.

Theo tòa sơ thẩm và phúc thẩm, việc xác định như Cục Thuế là không chính xác. Bởi lẽ tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN có quy định các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế. Trong các khoản này không có quy định khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định đem đi góp vốn liên doanh là khoản thu nhập chịu thuế khác.

Ngoài ra, Thông tư số 134/2007 của Bộ Tài chính quy định “doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”. Mặt khác, phần chênh lệch do đánh giá lại tài sản phát sinh năm 2007 thì phía DN đã lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN và nộp cho Cục Thuế. Việc cục trưởng Cục Thuế viện dẫn công văn của Tổng cục Thuế và Công văn 8819/BTC-TCT ngày 29-7-2008 của Bộ Tài chính ra đời sau này để truy thu thuế TNDN với các khoản nêu trên là không đúng.

Hiểu sai bản chất vấn đề

Ngoài ra, Cục Thuế TP còn truy thu thuế TNDN năm 2007, 2008 đối với chi phí trả lãi vay (khoảng 440 triệu đồng) do Công ty Hoa Sáng mượn tài sản là bất động sản của hai cá nhân và nhờ hai người này đứng tên bảo lãnh thế chấp vay tiền tại Ngân hàng EximBank. Cục trưởng Cục Thuế cho rằng đây không phải là trường hợp chỉ vay tiền từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính mà thuộc trường hợp vay từ đối tượng khác nên phải bị truy thu thuế.

Tòa xét thấy việc trả lãi này thực chất đó là thỏa thuận về trả khoản chi phí bảo lãnh, chi phí này được xác lập theo sự thỏa thuận của hai bên, không trái nguyên tắc dân sự. Do vậy, về bản chất đây không phải là trả lãi vay cho các đối tượng cá nhân. Trường hợp này phải xem khoản tiền mà Công ty Hoa Sáng trả cho hai cá nhân theo hợp đồng thỏa thuận giữa Công ty Hoa Sáng và hai người này là trả cho khoản chi phí bảo lãnh chứ không phải là trả tiền lãi vay.

Theo tòa, việc Công ty Hoa Sáng vay tiền là vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chứ không phải từ “đối tượng khác”. Do vậy khoản chi phí này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 128/2003/TT-BTC và Thông tư 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục trưởng Cục Thuế cộng khoản chi phí bảo lãnh mà DN trả cho hai cá nhân với khoản lãi trả cho Ngân hàng EximBank làm vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm, từ đó truy thu thuế TNDN là không đúng quy định pháp luật.

Rõ ràng trong vụ trên, Cục Thuế đã hiểu sai bản chất vấn đề.

Tương tự, trong vụ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Lễ Việt Nam kiện cục trưởng Cục Thuế TP.HCM mà TAND TP.HCM mới xử gần đây cũng thế. Cục Thuế có quyết định truy thu và phạt Phú Lễ gần 5,6 tỉ đồng (gồm 1,6 tỉ đồng thuế GTGT, gần 2,8 tỉ đồng thuế TNDN, phạt chậm nộp gần 320 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính gần 830 triệu đồng...).

Theo hồ sơ, Công ty Phú Lễ bán sỉ rượu nếp và rượu chuối hột, có hợp đồng với đại lý kèm thỏa thuận nếu đại lý mua hàng đạt doanh số trên 100 triệu đồng thì được hưởng chiết khấu thương mại 5%. Khi thanh tra, Cục Thuế cho rằng khoản chiết khấu này không được chấp nhận, xem đây là khuyến mãi. Do đó, Cục Thuế xác định lại doanh thu của Phú Lễ rồi truy thu thuế TNDN.

Cuối cùng, tòa khẳng định chiết khấu thương mại không đồng nghĩa với khuyến mãi và tuyên hủy các quyết định của Cục Thuế.

Cục Thuế có thể bị kiện đòi bồi thường

Trong vụ Indochina kiện cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, ngoài việc yêu cầu hủy quyết định sai của Cục Thuế, người khởi kiện còn yêu cầu Cục Thuế bồi thường theo mức phạt chậm trả trên số tiền thuế đã đóng vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, Indochina yêu cầu bồi thường gần 50 triệu đồng (mức phạt chậm trả tính từ ngày công ty nộp số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước đến ngày khởi kiện).

TAND TP.HCM cho rằng đây là yêu cầu không có cơ sở pháp lý nên tuyên bác. Xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định không thể giải quyết chung trong vụ án vì nó thuộc một trình tự tố tụng khác, theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Từ đó tòa tuyên hủy quyết định phần này của cấp sơ thẩm, dành quyền cho Công ty Indochina khởi kiện Cục Thuế bằng một vụ kiện khác.

 

Theo Hoàng Yến
Pháp luật TPHCM

Vì sao cục Thuế TP.HCM liên tục thua kiện? - 2
MỚI NHẤT
Lo bong bóng tài sản vì tín dụng tăng "nóng"
Lo bong bóng tài sản vì tín dụng tăng "nóng"

(Dân trí) - Theo VEPR, tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản trong giai đoạn sau.

Thứ ba, 20/10/2015 - 06:50

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Cựu Thủ tướng Anh đánh giá cao những kết quả tích cực về ổn định vĩ mô, cải cách kinh tế, đặc biệt là cải cách khu vực ngân hàng và bày tỏ lạc quan trước triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Thứ hai, 19/10/2015 - 09:23

Rau, thịt "bẩn" hoành hành đáng báo động
Rau, thịt "bẩn" hoành hành đáng báo động

(Dân trí) - Có tới 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép; 16% mẫu thịt phát hiện có chất vi sinh Salmonella, 7,6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng.

Thứ hai, 19/10/2015 - 08:12

Vinamilk thoái vốn theo kịch bản nào?
Vinamilk thoái vốn theo kịch bản nào?

Thông tin Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ thoái vốn toàn bộ tại 10 công ty đầu ngành, trong đó thương vụ thoái vốn tại Vinamilk được nhiều nhà đầu tư quan tâm và đang “gây sốt” trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai, 19/10/2015 - 06:00

"Sóng ngầm" cho vay theo kiểu... tín chấp
"Sóng ngầm" cho vay theo kiểu... tín chấp

Thời gian gần đây, loại hình dịch vụ cho vay theo kiểu “tín chấp” – người vay không phải cầm cố tài sản đang rất nở rộ. Chủ loại hình dịch vụ này “hút” người có nhu cầu bằng cách sử dụng tờ rơi quảng cáo.

Thứ hai, 19/10/2015 - 04:19

Xăng giảm nhẹ 136 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng giá
Xăng giảm nhẹ 136 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng giá

(Dân trí) - Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giảm giá xăng RON 92 136 đồng/lít xuống còn 18.003 đồng/lít; xăng sinh học E5 giảm 26 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu tăng giá từ 222 - 445 đồng/lít, kg tuỳ loại.

Thứ hai, 19/10/2015 - 02:35

Quà 20/10 độc lạ: 250.000 đồng một bông hồng phủ sô cô la
Quà 20/10 độc lạ: 250.000 đồng một bông hồng phủ sô cô la

(Dân trí) - Từng cánh hoa được phủ một lớp chocolate (sô cô la) các màu trong khi vẫn giữ được độ tươi và đẹp cho cánh hoa. Loại hoa hồng có cái tên mỹ miều hoa hồng chocobee đang hút khách mua trong ngày lễ 20/10 năm nay.

Thứ hai, 19/10/2015 - 01:45

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Mảnh ghép còn thiếu cho thương mại điện tử Việt Nam
Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Mảnh ghép còn thiếu cho thương mại điện tử Việt Nam

Hiện nay, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển rất nhanh về số lượng lẫn chất lượng. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ đạt trị giá khoảng 1 tỷ USD vào năm 2016.

Thứ hai, 19/10/2015 - 01:42

Rau muống, trà đá ngang cơ đại gia ngân hàng
Rau muống, trà đá ngang cơ đại gia ngân hàng

Cổ phiếu “vua” một thời giờ đây không còn được săn lùng, thậm chí còn được chào bán với mức giá khá rẻ mạt, vài ba ngàn đồng. Nhiều ngân hàng vẫn chưa thể thoát khỏi khó khăn, bươn chải xử lý nợ xấu… và giá cổ phiếu thấp ở mức bất ngờ.

Thứ hai, 19/10/2015 - 12:07

Tín dụng cá nhân, ngân hàng ngày càng gần người vay vốn
Tín dụng cá nhân, ngân hàng ngày càng gần người vay vốn

Dạo quanh thị trường vay tiêu dùng cá nhân - không tài sản đảm bảo - vào thời điểm này, những người có nhu cầu mua sắm, chi tiêu rất dễ cảm thấy “hoa mắt” bởi có quá nhiều ưu đãi cho vay hấp dẫn, lãi suất phải chăng, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng... mà các ngân hàng đang ra sức mời gọi.

Thứ hai, 19/10/2015 - 12:00

Góp ý biểu giá điện: Chỉ đại gia, “tiền chùa" mới không tiết kiệm!
Góp ý biểu giá điện: Chỉ đại gia, “tiền chùa" mới không tiết kiệm!

(Dân trí) - Nữ đại biểu Quốc hội Bùi Thị An nhấn mạnh: “Lý do biểu giá điện đồng giá không khuyến khích tiết kiệm là chưa thuyết phục. Chỉ có đại gia mới không tiết kiệm, lương cao đi nữa thì cũng không thể vì thế mà lãng phí. Trừ khi ai đó dùng “tiền chùa”.

Thứ hai, 19/10/2015 - 11:48

VietinBank được định giá thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam
VietinBank được định giá thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) vừa công bố danh sách 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2015 (Vietnam Top 50 brands 2015). Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank dẫn đầu ngành ngân hàng với giá trị thương hiệu được định giá 197 triệu USD.

Thứ hai, 19/10/2015 - 11:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Tôn vinh thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2015
Tôn vinh thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2015

Thương hiệu Vinhomes vừa được tôn vinh là thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam 2015, do Hãng tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công bố.

Thứ hai, 19/10/2015 - 11:00

Uber và GrabTaxi "bật" lại cáo buộc trốn thuế
Uber và GrabTaxi "bật" lại cáo buộc trốn thuế

Đại diện hai hãng trên cho rằng, ứng dụng công nghệ để cạnh tranh chứ không phải là dùng giá thấp. Việc sử dụng công nghệ kết nối sẽ giúp giảm giá thành vận tải đáng kể thông qua việc tăng hiệu suất sử dụng xe và cắt giảm chi phí quản lý, tổng đài v.v

Thứ hai, 19/10/2015 - 10:53

Giá vàng tiếp tục giảm, USD đảo chiều tăng
Giá vàng tiếp tục giảm, USD đảo chiều tăng

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 19/10, giá vàng SJC ảnh hưởng bởi sự đi xuống của giá vàng thế giới đã giảm 50.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD đảo chiều đi lên sau chuỗi ngày “lao dốc”.

Thứ hai, 19/10/2015 - 10:13

Manh nha cuộc chiến dầu lửa Saudi Arabia - Nga
Manh nha cuộc chiến dầu lửa Saudi Arabia - Nga

Trong lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin nỗ lực khôi phục ảnh hưởng của Moscow ở Trung Đông, thì Saudi Arabia cũng bắt đầu tấn công vào sân chơi truyền thống của Nga bằng cách cung cấp dầu thô giá rẻ cho Ba Lan.

Thứ hai, 19/10/2015 - 09:02

5 nghề nên làm trước khi khởi nghiệp kinh doanh
5 nghề nên làm trước khi khởi nghiệp kinh doanh

Khởi nghiệp kinh doanh là hành trình chứa đựng nhiều rủi ro, đòi khỏi người khởi nghiệp phải tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi bắt đầu.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:47

Phát hiện mẫu vi cá mập "đốt cháy như nhựa dẻo"
Phát hiện mẫu vi cá mập "đốt cháy như nhựa dẻo"

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản vừa phân tích và xác định một mẫu vi cá mập do người dân gửi đến là hàng giả. Đặc biệt, mẫu vi cá mập này có mùi khét của vật liệu nhựa dẻo khi bị đốt.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:30

16% mẫu thịt có chất tăng trọng
16% mẫu thịt có chất tăng trọng

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), đến thời điểm này, đã xây dựng thí điểm 74 mô hình chuỗi cung ứng rau, thịt và thủy sản an toàn từ 43 tỉnh, thành có cung cấp sản phẩm cho Hà Nội và TPHCM.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:00

Thị trường quà tặng: Hoa hồng vĩnh cửu lấn át hoa tươi
Thị trường quà tặng: Hoa hồng vĩnh cửu lấn át hoa tươi

Thị trường hoa năm nay đang bắt đầu trở nên sôi động khi chỉ còn vài ngày nữa là đến 20/10. Những năm gần đây, những loài hoa hồng để được nhiều năm (gọi chung là hoa hồng tươi vĩnh cửu ) thường được các khách hàng ưu tiên lựa chọn thay cho hoa tươi.

Thứ hai, 19/10/2015 - 06:55

Tẩm bổ yến sào 500 triệu, ăn rau dại đi chuyên cơ
Tẩm bổ yến sào 500 triệu, ăn rau dại đi chuyên cơ

Thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng nhiều nhà giàu Việt vẫn sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua được những loại đặc sản đắt, hiếm về thưởng thức, tẩm bổ.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:04

Hoa "không tuổi thọ" khuấy đảo thế giới quà tặng 20/10
Hoa "không tuổi thọ" khuấy đảo thế giới quà tặng 20/10

Chiếm hữu sự quan tâm của cánh mày râu "mùa 20/10" năm nay chính là hoa sáp thơm – một sản phẩm mới du nhập vào Việt Nam nhưng nhanh chóng tạo “làn gió mới” cho thị trường quà tặng năm nay.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 04:20

Rút hết vốn tại "con bò sữa tỷ đô": Kịch bản nào sẽ xảy ra?
Rút hết vốn tại "con bò sữa tỷ đô": Kịch bản nào sẽ xảy ra?

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng, sau khi thoái hết vốn Nhà nước, các doanh nghiệp như Vinamilk, FPT... sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tăng tính cạnh tranh hơn. Động thái này cũng sẽ tác động tích cực tới thị trường chứng khoán, thu hút thêm dòng vốn đầu tư từ khối ngoại.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 02:57

Bên trong căn phòng 1,8 tỷ đồng/ đêm của các nguyên thủ quốc gia
Bên trong căn phòng 1,8 tỷ đồng/ đêm của các nguyên thủ quốc gia

Căn phòng Royal Penthouse có giá thuê 80.000USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) vô cùng sang trọng, chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia và giới siêu giàu.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 01:38