Vàng nguyên liệu sẽ được miễn thuế xuất, nhập khẩu?

(Dân trí) - Dự thảo Quyết định vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng đề xuất việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu.

Vàng nguyên liệu sắp được miễn thuế xuất, nhập khẩu (ảnh minh họa).
Vàng nguyên liệu sắp được miễn thuế xuất, nhập khẩu (ảnh minh họa).


Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng ban hành quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mà không phân biệt hàm lượng vàng của vàng nguyên liệu khi xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, vàng nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu.Vàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu đối với vàng xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Các trường hợp vàng xuất khẩu không theo các loại hình nêu trên phải chịu thuế xuất khẩu, trong đó: Mặt hàng vàng nguyên liệu, với loại có hàm lượng dưới 99,99% áp dụng mức thuế suất 10% và loại có hàm lượng từ 99,99% trở lên áp dụng mức 0% (trường hợp áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% thì cần có giấy giám định chất lượng hàm lượng vàng).

Mặt hàng đồ trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng: loại có hàm lượng vàng từ 80% trở lên áp dụng mức thuế suất 10%; và loại có hàm lượng vàng dưới 80% áp dụng mức 0% (trường hợp áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% thì cần có giấy giám định chất lượng hàm lượng vàng).

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, Nhà nước độc quyền trong việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện việc xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng (để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước). Theo đó, tại Nghị định 24 đã quy định hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian vừa qua, để nhằm đáp ứng kịp thời việc xuất khẩu vàng miếng ra nước ngoài và nhập khẩu vàng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế của NHNN, trong khi Quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Thủ tướng Chính phủ chưa được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn thuế xuất khẩu vàng của NHNN căn cứ theo thẩm quyền quy định. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn miễn thuế thuế xuất khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu đối với mặt hàng vàng nguyên liệu dạng miếng, dạng thỏi do Ngân hàng Nhà nước uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian từ ngày 4/2/2013 đến 31/3/2013.

Từ 01/4/2013 trở đi, NHNN tạm dừng việc uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác nhập khẩu cho phép các tổ chức tín dụng mà sẽ trực tiếp thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Vì vậy, để tạo thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, góp phần bình ổn thị trường vàng trong nước, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (không phân biệt hàm lượng vàng của vàng nguyên liệu khi xuất khẩu, nhập khẩu).

Đánh giá tác động khi Quyết định được ban hành, Bộ Tài chính cho rằng: Quyết định này được ban hành sẽ đảm bảo cho Ngân hàng Nhà nước kịp thời xuất khẩu, nhập khẩu và không ảnh hưởng đến giá vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước trong việc sản xuất vàng miếng để kịp thời can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước hoặc để bổ sung vào dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

An Hạ