Giá vàng SJC

Giá vàng SJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.900 56.320
HCM 55.900 56.320
Đà Nẵng 55.900 56.320
Cập nhập 10/05/2021 12:05:00

Giá vàng AJC

Giá vàng AJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.900 56.250
HCM 55.900 56.250
Đà Nẵng 55.900 56.250
Cập nhập 10/05/2021 12:04:00

Giá vàng DOJI

Giá vàng DOJI Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.850 56.250
HCM 55.850 56.250
Đà Nẵng 55.850 56.250
Cập nhập 10/05/2021 12:05:00

Giá vàng PNJ

Giá vàng PNJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.900 56.250
HCM 55.900 56.250
Đà Nẵng 55.900 56.250
Cập nhập 10/05/2021 12:04:00

Giá vàng BTMC

Giá vàng BTMC Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.920 56.240
HCM 55.920 56.240
Đà Nẵng 55.920 56.240
Cập nhập 10/05/2021 12:05:00

Giá vàng SBJ

Giá vàng SBJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.730 56.180
HCM 55.730 56.180
Đà Nẵng 55.730 56.180
Cập nhập 10/05/2021 08:44:00