Ủy ban Tài chính Quốc hội: Chính phủ minh bạch thông tin tài chính nhà nước

(Dân trí) - (Dân trí) -" Chính phủ đã quyết tâm trong việc minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính nhà nước", Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhận định.

Theo Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đánh giá: Năm 2018 là năm đầu tiên lập báo cáo tài chính nhà nước nhưng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp, hệ thống kho bạc nhà nước, các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn để hoàn thành báo cáo trình Quốc hội.

Ủy ban Tài chính Quốc hội: Chính phủ minh bạch thông tin tài chính nhà nước - 1

Để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng Chính phủ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia.

“Đây là nỗ lực rất lớn, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính nhà nước", Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhận định.

Tuy nhiên do còn một số hạn chế, bất cập nên Ủy ban Tài chính ngân sách cho biết số liệu báo cáo tài chính nhà nước 2018 không thể bảo đảm chính xác.

Đồng thời báo cáo còn thiếu số liệu về giá trị kết cấu hạ tầng đường bộ do địa phương quản lý; thiếu tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, thủy lợi, đê điều... do trung ương và địa phương quản lý. Đây là những tài sản có số lượng và giá trị lớn nhưng thiếu số liệu để tổng hợp.

Bên cạnh đó theo Uỷ ban Tài chính ngân sách, việc ghi nhận giá trị tài sản trong báo cáo tài chính nhà nước theo giá trị ghi trên sổ kế toán, chưa kiểm kê, đánh giá lại nên giá trị các tài sản không cùng mặt bằng giá, nhiều tài sản đã đưa vào sử dụng từ lâu, tính theo mặt bằng giá cách đây hàng chục năm được cộng cùng với giá trị của các tài sản mới đưa vào sử dụng nhất là giá trị quyền sử đất và tài sản cố định có giá trị lớn; đồng thời do chưa lập được báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên báo cáo tài chính nhà nước chưa phản ánh được các luồng tiền trong hoạt động tài chính nhà nước.

Về nợ của Nhà nước, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng: Năm 2018, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để quản lý nợ công, nợ của Chính phủ nhờ đó giảm được áp lực trả nợ trong ngắn hạn, kiểm soát được nợ công, nợ Chính phủ dưới mức trần cho phép; tỷ trọng nợ trong nước tăng lên…

Vì vậy để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng Chính phủ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và lưu ý tới các rủi ro về nợ đang hiện hữu.

Nguyễn Khánh

Đang được quan tâm