Thứ bảy, 29/07/2017 - 19:00

Tiền từ Cuba đã cạn, Bóng đèn Điện Quang giảm lãi “sốc”

Dân trí

Doanh thu giảm, chi phí tăng cao, đồng thời doanh thu tài chính từ khách hàng Cuba không còn đã khiến lợi nhuận nửa đầu năm 2017 của Bóng đèn Điện Quang sụt giảm mạnh, chỉ còn đạt hơn 61 tỷ đồng, chưa bằng phân nửa cùng kỳ 2016.

Khoản phải thu tưởng là khó đòi từ khách hàng Cuba mỗi năm đem về từ 50-70 tỷ đồng lợi nhuận cho Bóng đèn Điện Quang.
Khoản phải thu tưởng là khó đòi từ khách hàng Cuba mỗi năm đem về từ 50-70 tỷ đồng lợi nhuận cho Bóng đèn Điện Quang.

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và nửa đầu năm 2017.

Theo đó, trong quý II, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần 10% so với cùng kỳ lên 223,2 tỷ đồng, song do giá vốn hàng bán bị “đội” lên hơn 20% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 51,5 tỷ đồng, bằng 85,3% kết quả quý II/2016.

Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tại chính cũng giảm tới 62% so với cùng kỳ, còn hơn 21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá mạnh do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn ghi nhận ở mức 31 tỷ đồng trong quý II/2017, giảm mạnh 64,2% so cùng kỳ 2016.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế còn hơn 31 tỷ đồng, bằng 35,8% cùng kỳ; lãi ròng đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 62,6% so với kết quả thực hiện của quý II/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bóng đèn Điện Quang đạt 418,3 tỷ đồng doanh thu thuần; 61,7 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế và 50,4 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế, lần lượt giảm 6,6%; 53,5% và 52,8% so với cùng kỳ.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), giải trình nguyên nhân doanh thu quý II tăng 10% nhưng lũy kế lại giảm gần 7% so với cùng kỳ, Bóng đèn Điện Quang cho biết, do sức mua của thị trường giảm và cạnh tranh hơn năm 2016.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 53% chủ yếu do yếu tố giảm doanh thu, chi phí tăng cao, đồng thời doanh thu tài chính từ khách hàng Cuba không còn.

Từ 2017, khoản phải thu của Bóng đèn Điện Quang từ Cuba không còn (ĐV: tỷ đồng - Nguồn: VDSC/BCTC DQC).
Từ 2017, khoản phải thu của Bóng đèn Điện Quang từ Cuba không còn (ĐV: tỷ đồng - Nguồn: VDSC/BCTC DQC).

Điểm này cũng đã được giới phân tích đề cập đến trong một số báo cáo gần đây. Theo đánh giá của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), từ 2017, kết quả kinh doanh của Bóng đèn Điện Quang sẽ đứng trước thách thức không nhỏ khi không còn đóng góp của doanh thu tài chính từ Cuba cũng như thị trường xuất khẩu.

Trước đó, năm 2007, Bóng đèn Điện Quang ghi nhận khoản phải thu rất lớn với Consumimport (Cuba) với khả năng thu hồi bị bỏ ngỏ, và doanh nghiệp phải vay nợ lớn từ BIDV để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Số tiền này được thanh toán dần bằng USD trong giai đoạn 2008-2016, Bóng đèn Điện Quang ghi nhận doanh thu tài chính không nhỏ, bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm.

Khoản phải thu tưởng là khó đòi này mỗi năm đem về từ 50-70 tỷ đồng lợi nhuận cho Bóng đèn Điện Quang, và đỉnh điểm là 100 tỷ đồng trong năm 2016. Tuy nhiên, với việc khoản phải thu đã gần như được xử lý xong, lợi nhuận của công ty này từ 2017 sẽ không còn được “tài trợ” từ nguồn này nữa.

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DQC của Bóng đèn Điện Quang đang được giao dịch ở mức giá 45.500 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm 2017, mỗi cổ phiếu DQC đã giảm giá 14.100 đồng, tương ứng “bốc hơi” gần 24% thị giá. Còn nếu so với thời điểm 1 năm về trước, cổ phiếu này đã giảm giá gần 39,5%.

Bích Diệp