Tiềm ẩn nguy cơ "lợi ích nhóm", "sân sau" ở lĩnh vực ngân hàng

(Dân trí) - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết có tiềm ẩn nguy cơ "lợi ích nhóm", "sân sau", tập trung vào một số lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục...

Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng, hàng nghìn ha đất

Báo cáo tóm tắt thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng vẫn tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, "không dừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm, sân sau ở lĩnh vực ngân hàng - 1

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH).

Về kết quả thanh tra, kiểm toán nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bà Nga cho biết, năm 2021, công tác thanh tra, kiểm toán tiếp tục được chú trọng, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng, hàng nghìn ha đất; xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp thời chuyển những vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên theo bà Nga, việc xử lý vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, chủ yếu là xử lý hành chính, kỷ luật.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãnh đạo Ủy ban Tư pháp nêu rõ, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn có những hạn chế nhất định; có trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng xảy ra từ nhiều năm trước nhưng chậm được phát hiện, xử lý, gây ảnh hưởng đến công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

"Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu. Kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp", bà Nga cho hay.

Đề nghị tăng thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc 

Đánh giá tình hình tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cơ bản tán thành với những đánh giá của Chính phủ: "Tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm.

Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội".

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, trong năm 2021, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ "lợi ích nhóm", "sân sau", tập trung vào một số lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục... Đã phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực; tình hình tội phạm tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng vẫn còn", bà Nga nhấn mạnh..

Chủ nhiệm Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp đã đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương, nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan hữu quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung hơn vào những lĩnh vực nổi cộm, đang gây bức xúc trong dư luận gần đây như lĩnh vực y tế, giáo dục...

Tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm, sân sau ở lĩnh vực ngân hàng - 2

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre phát biểu tại phiên họp (Ảnh: QH).

Phát biểu tại Phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Đoàn Bến Tre) cũng nhấn mạnh tới những tồn tại, bất cập cần làm rõ trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Trong năm 2021, số vụ thanh tra hành chính, thanh tra và kiểm tra chuyên ngành đều giảm, nhưng mức độ vi phạm về kinh tế lại tăng.

Ngoài ra, số cuộc thanh tra, kiểm tra ở khu vực ngoài nhà nước trong năm vừa qua giảm, nhưng số vụ việc phát hiện tham nhũng lại tăng...

Đại biểu kiến nghị cần phân tích, làm rõ nguyên nhân việc gia tăng này là do chọn đúng đối tượng thanh tra, kiểm tra; do đổi mới phương pháp thanh tra hay do tình hình tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước có xu hướng gia tăng.