Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra công ty Vinamit

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Bình Dương thực hiện kiến nghị của Bộ Nội vụ và chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm công tác kiểm tra, thanh tra khách quan đúng pháp luật đối với công ty Vinamit.

Ngày 22/7, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 3621/TB-BNV, thông báo kết quả kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung phản ánh các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty Cổ phần Vinamit tại Nông trại Phú Giáo, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Theo văn bản trên, ngày 24/6/2020, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 3126/TB-BNV báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra nội dung phản ánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ông Trần Văn Thọ về việc các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty Vinamit, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra công ty Vinamit - 1
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra công ty Vinamit

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Nội vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải thực hiện kiến nghị của Bộ Nội vụ và có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm công tác kiểm tra, thanh tra khách quan đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 11/6/2020, Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành kiểm tra nội dung phản ánh, làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan của Công ty Vinamit, UBND tỉnh Bình Dương. Đồng thời xin ý kiến chuyên môn của Thanh tra Chính phủ về nội dung thanh tra của UBND tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra công ty Vinamit - 2
Ngày 22/7, Bộ Nội vụ đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung phản ánh các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương

Bộ Nội vụ nhận thấy UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thanh kiểm tra đối với Công ty Vinamit. Vì vậy, Bộ Nội vụ đã có báo cáo và trong đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh Bình Dương theo quyết định số 1149.

Trên cơ sở đó, tại thông báo số 3621/TB-BNV, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan
Đang được quan tâm