Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai, đặc biệt thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Về thực trạng việc sử dụng đất đai trên cả nước hiện nay, bên cạnh những đánh giá tích cực, người đứng đầu Chính phủ khẳng định việc thi hành Luật Đất đai ở các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và bất cập trong quy hoạch, sử dụng làm thất thoát, trong đó có đất nông nghiệp, đất rừng và đất quốc phòng...

Một số diện tích đất quốc phòng, trong đó có sân golf sau quyết định của Thủ tướng được giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Một số diện tích đất quốc phòng, trong đó có sân golf sau quyết định của Thủ tướng được giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng yêu cầu công tác quản lý đất đai quy trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành.

"Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời", Thủ tướng chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ kiên quyết: "Xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang làm việc khác theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Bộ TN&MT phải: "Chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất đối với những dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội", Chỉ thị 01 nêu rõ.

Về hiện trạng sử dụng đất quốc phòng đang được dư luận quan tâm thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và đặc thù chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2018.

"Bộ Quốc phòng phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước", Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Với trường hợp có dấu hiệu sai phạm về sử dụng đất, hoặc để bị lấn, bị chiếm đất, Bộ Quốc phòng phải kiên quyết xử lý theo quy định. Bộ có trách nhiệm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2018.

Nguyễn Tuyền

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước - 2