Thứ sáu, 13/07/2018 - 12:31

Thủ tướng: Cách mạng 4.0 là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư

Dân trí

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo để nâng cao vị thế, đi tắt đón đầu trên trường quốc tế.

Thủ tướng nói, "chúng ta đã xem triển lãm, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) đã gần với Việt Nam và ở ngay trong Việt Nam. Đặc biệt những tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đã tề tựu tại đây. Tôi mừng vì bước đầu tập đoàn trong nước và quốc tế thành công tại Việt Nam".


Thủ tướng tham quan gian hàng công nghệ tự động hóa của Tập đoàn FPT.

Thủ tướng tham quan gian hàng công nghệ tự động hóa của Tập đoàn FPT.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, "Cách mạng 4.0 đang diễn ra trên khắp thế giới, đây là xu hướng không thể thay đổi và trì hoãn. Tôi đã nghe nhiều chuyên gia nói Việt Nam đã có Cách mạng 4.0 nhưng ở mức độ thấp, chưa có quy mô và phổ cập".

Theo đó, Thủ tướng nêu 4 vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết để ứng dụng Cách mạng 4.0 vào gia tăng phát triển tại Việt Nam.

Điều đầu tiên, Thủ tướng mong muốn toàn xã hội nhận thức về cuộc Cách mạng 4.0 cần sâu sắc, rõ ràng hơn. Đây là cuộc cách mạng diễn ra ngay trong đời sống, ngay trong các ứng dụng của cá nhân. Từ nhận thức đó chúng ta sẽ thay đổi phương thức và nhận thức về nền kinh tế số, thay đổi giải pháp công nghệ chứ không chỉ áp dụng công nghệ truyền thống.

Từ nhận thức thì hành động thế nào? Đó là mong mỏi của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phải là các chính sách pháp luật để phát triển Cách mạng 4.0 tốt hơn, tốc độ cao hơn.

"Hôm qua tôi gặp diễn giả, có vị nêu Việt Nam đã có công nghiệp 4.0 nhưng chưa phải quy mô lớn. Muốn tốc độ cao hơn thì chính sách rất quan trọng. Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, trong khi nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 40% lao động nông nghiệp, năng suất thấp, hệ thống giáo dục phải là chính sách cực kỳ quan trọng".

Do đó, Thủ tướng đề nghị phải trang bị lại kỹ năng cho người lao động ứng phó với thực tế là các lĩnh vực như tài chính ngân hàng sẽ được chuyển sang nền kinh tế số. Vậy, để người lao động không bị đào thải, cần có kỹ năng và nhận thức cao hơn.


Thủ tướng: Cách mạng 4.0 là cơ hội tốt cho Việt Nam đảo chiều về đầu tư

Thủ tướng: Cách mạng 4.0 là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư

Về cơ sở hạ tầng cho phát triển 4.0, Thủ tướng khẳng định: Phát triển hạ tầng, nhất là công nghệ thông tin là nền tảng quan trọng để Cách mạng 4.0 thành công. Việt Nam cần xây dựng cả cơ sở vật chất "cứng" lẫn hạ tầng "mềm" là chính sách, ý tưởng và đặt hàng. Đây là cơ sở và điều kiện đầy đủ cho sự phát triển Cách mạng 4.0 tại Việt Nam.

Về tạo công bằng trong phát triển và tiến bộ, người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Cách mạng 4.0 đưa ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức về phân hóa giàu nghèo, trình độ, nhận thức hay không trình độ, nhận thức, những mặt trái của Cách mạng 4.0 cần phải được quan tâm, để không ai bị đẩy bên ngoài sự phát triển và bị bỏ lại phía sau.

"Việt Nam có nhiều lợi thế về dân số trẻ, năng động và thích ứng nhanh. Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều bất cập về nhận thức, cơ sở hạ tầng nên phải xem lại về chính sách phát triển", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định: "Tôi hoan nghênh và đánh giá các khuyến nghị của chính sách. Đây chính là nội dung quan trọng từ kinh nghiệm quốc tế. Chúng ta muốn làm nhanh, làm tốt thì chính sách rất quan trọng".

"Đảng và Nhà nước, địa phương của Việt Nam sẵn sàng lắng nghe những khuyến nghị về Cách mạng 4.0. Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo để nâng cao vị thế, đi tắt đón đầu trên trường quốc tế. Vì vậy, đảo chiều trong tư duy và hành động rất quan trọng. Ứng dụng Cách mạng 4.0 có thành công hay không chính là nhận thức của chúng ta", Thủ tướng nhắn nhủ.

Đặt câu hỏi "Liệu Việt Nam có thể nằm ngoài cuộc chơi của Cách mạng 4.0 hay không?", Thủ tướng trả lời: "Câu trả lời là không! Công nghiệp 4.0 là cuộc chơi toàn cầu và mỗi quốc gia mặc định một phần trong đó. Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0 không để nó trôi qua, sẵn sàng vượt qua thách thức, nắm cơ hội bước lên con tàu 4.0".

"Cách mạng 4.0 là cơ hội để dân tộc Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh. Trên tình hình đó, Việt Nam cần xây dựng chiến lược quốc gia 4.0 với sự tham gia của các Bộ ngành, chuyên gia quốc tế; Xây dựng dự án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, chú trọng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử. Các Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương phải có chương trình cải cách trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực mới; các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và người dân cần có chương trình hành động cách mạng 4.0", Thủ tướng lưu ý.

Nguyễn Tuyền

Thủ tướng: Cách mạng 4.0 là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư - 3