Thị trường giằng co, dòng tiền chảy vào cổ phiếu bất động sản, xây dựng

(Dân trí) - Thị trường diễn biến trong giằng co và tạm kết phiên với sắc xanh ở các chỉ số. Dòng tiền chủ yếu vẫn chảy vào cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng và dầu khí.

Thị trường giằng co, VN-Index tăng nhẹ 

Phiên giao dịch sáng 23/6, thị trường diễn biến trong giằng co và tạm kết phiên với sắc xanh ở các chỉ số.

VN-Index tạm đóng cửa phiên sáng ở mức 1.169,91 điểm, tăng 0,64 điểm, tương đương tăng 0.05%.

HNX-Index dừng tại 271,21 điểm, tăng 1,83 điểm, tương đương tăng 0,68%.

UpCoM-Index chốt phiên sáng ở mức 85,73 điểm, tăng 0,09 điểm, tương đương tăng 0,11%.

10 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Sàn HoSE:

Thị trường giằng co, dòng tiền chảy vào cổ phiếu bất động sản, xây dựng - 1

Sàn HNX: 

Thị trường giằng co, dòng tiền chảy vào cổ phiếu bất động sản, xây dựng - 2

10 cổ phiếu giảm mạnh nhất 

Sàn HoSE:

Thị trường giằng co, dòng tiền chảy vào cổ phiếu bất động sản, xây dựng - 3

Sàn HNX:

Thị trường giằng co, dòng tiền chảy vào cổ phiếu bất động sản, xây dựng - 4

10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất

Sàn HSX: 

Sàn HNX:

POW: 9.830.000

SSI: 8.660.000

VND: 8.540.000

DIG: 5.570.000

HAG: 5.480.000

STB: 4.730.000

PVD: 4.380.000

MWG: 4.090.000

HCM: 3.740.000

VIX: 3.710.000

PVS: 5.250.000

SHS: 3.380.000

TNG: 2.260.000

CEO: 2.180.000

BII: 1.970.000

HUT: 1.270.000

HDA: 955.400

PVC: 891.100

IDJ: 799.100

KLF: 704.200

Dòng tiền theo nhóm ngành

Bán lẻ: MWG (291,52 tỷ đồng - KLGD: 4.090.000)

Bất động sản: DIG (196,08 tỷ đồng - KLGD: 5.570.000); CEO (58,85 tỷ đồng - KLGD: 2.180.000); IDC (27,64 tỷ đồng - KLGD: 570.500); IDJ (10,65 tỷ đồng - KLGD: 799.100); THD (8,82 tỷ đồng - KLGD: 157.900)

Chứng khoán: SSI (156,94 tỷ đồng - KLGD: 8.660.000); HCM (72,52 tỷ đồng - KLGD: 3.740.000)

Điện: POW (129,08 tỷ đồng - KLGD: 9.830.000)

Hóa chất: DGC (109,7 tỷ đồng - KLGD: 930.800)

Dầu khí: GAS (73,46 tỷ đồng - KLGD: 649.400); PVD (71,62 tỷ đồng - KLGD: 4.380.000); PVS (122,37 tỷ đồng - KLGD: 5.250.000); PVC (14,35 tỷ đồng - KLGD: 891.100).