1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thêm một “ông lớn” thuỷ sản bị đưa vào diện cảnh báo vì thua lỗ

(Dân trí) - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố việc đưa cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang (mã AGF) vào diện kiểm soát kể từ ngày 31/01/2018.


Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang (mã AGF) vào diện kiểm soát kể từ ngày 31/01/2018.

Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang (mã AGF) vào diện kiểm soát kể từ ngày 31/01/2018.

Lý do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của AGF là âm 187,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016 là âm 92,3 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 1/10/2016 – 30/09/2017.

Trước đó, theo báo cáo tài chính niên độ 2016 – 2017, tình hình kinh doanh của công ty AGF khá ảm đạm. Sau kiểm toán, doanh thu thuần của Thủy sản An Giang còn 2.274 tỷ đồng, giảm 178 tỷ đồng so với con số 2.452 tỷ đồng doanh thu theo báo cáo tự lập. Do giá vốn hàng bán sau kiểm toán chỉ giảm 3% khiến lợi nhuận gộp của AGF giảm mạnh 55% xuống còn 89 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng sau kiểm toán không có nhiều thay đổi thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến. Cụ thể, khoản mục này đã tăng gấp gần năm lần, từ 22 tỷ đồng lên 103 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do xuất hiện thêm trích lập dự phòng 83 tỷ các khoản phải thu mà báo cáo tự lập trước đó không trích lập. Điều này đã khiến AGF từ lãi nhẹ 4 tỷ trở thành lỗ sau thuế hơn 187 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản của doanh nghiệp này là hơn 2.072 tỷ đồng. Trong đó đáng lưu ý, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.

Mới đây, HOSE cũng đã công bố việc đưa cổ phiếu một doanh nghiệp thuỷ sản lớn – đó là Công ty CP Hùng Vương (mã HVG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 26/01/2018.

Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HVG năm 2016 và 2017 lần lượt là -49,3 tỷ và -712,96 tỷ đồng (căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất).

Trong báo cáo, kiểm toán cho biết: Tập đoàn đã phát sinh khoản lỗ sau thuế gần 713 tỷ đồng. Ngoài ra cũng tại ngày này, lỗ lũy kế của công ty gần 424 tỷ đồng; tổng nợ ngắn hạn vượt qua tài sản ngắn hạn gần 820 tỷ đồng. Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HVG…

Nguyễn Khánh

Thêm một “ông lớn” thuỷ sản bị đưa vào diện cảnh báo vì thua lỗ - 2