Thanh tra 6 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối

(Dân trí) - Theo kế hoạch của Bộ Tài chính, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, Bộ sẽ tiến hành tranh, kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Thanh tra 6 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối
Bắt đầu thanh tra doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối (Ảnh minh họa).

Bộ Tài chính cho biết, nội dung thanh tra tập trung vào các nội dung như: việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện đăng ký giá và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu; xác định tính hợp pháp của việc chi trả thù lao đại lý của các doanh nghiệp đầu mối, nhập khẩu kinh doanh xăng dầu; việc chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp…Thời gian thanh tra dự kiến 45 ngày.

Trong năm 2012, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kế hoạch kiểm toán tại 3 công ty đầu mối là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM và Tổng công ty xăng dầu Quân đội.

Trước đó, vào cuối năm 2011, nhằm có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã thành lập các tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Dầu Việt Nam và tại các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối (gồm Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh và công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp).
 
Việc thanh tra các đầu mối xăng dầu nói trên được thực hiện theo kiến nghị của Tổ kiểm tra kinh doanh xăng dầu vào tháng 10/2011.

An Hạ