1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tài sản nhà băng “lội ngược dòng” tăng mạnh

(Dân trí) - Tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tính đến ngày 30/11/2012 đạt hơn 4.906,1 nghìn tỷ đồng, tăng 67.312 tỷ đồng so với cuối tháng 10. Đáng chú ý, tài sản của cả khối NHTM Nhà nước và cổ phần tăng mạnh, sau khi đã bốc hơi hàng nghìn tỷ.

Tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tính đến ngày 30/11/2012 đạt hơn 4.906,1 nghìn tỷ đồng.
Tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tính đến ngày 30/11/2012 đạt hơn 4.906,1 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tính đến ngày 30/11/2012 đạt hơn 4.906,1 nghìn tỷ đồng, tăng 67.312 tỷ đồng so với cuối tháng 10. So với cuối năm 2011, mức giảm tổng tài sản của toàn hệ thống là 1,09%.

Trước đó, tính đến 31/10/2012, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt hơn 4.838,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2,44% so với cuối năm 2011.

Cùng với tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tính đến 30/11/2012, số liệu do NHNN cung cấp cũng ghi nhận sự phục hồi và tăng trở lại của nhóm NHTM Nhà nước và cổ phần. Cụ thể, tài sản của các NHTM Nhà nước tăng thêm 27.743 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng, mức tăng tương đương 1,33%, lên mức trên 2.108,3 nghìn tỷ đồng. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp tổng tài sản của nhóm này tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của nhóm các NHTM cổ phần tăng 25.277 tỷ đồng lên trên 2.106,3 nghìn tỷ đồng. Vào cuối tháng 10/2012, tài sản nhóm NHTM cổ phần có sự sụt giảm mạnh nhất khi để mất khoảng 8%, xuống còn 2.081,1 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, so với cuối năm 2011, tài sản của nhóm các ngân hàng TMNN đã tăng 7,04% và tài sản các ngân hàng TMCP chỉ còn giảm 6,89%.

Cũng theo số liệu từ NHNN, vốn tự có của toàn hệ thống đến cuối tháng 11/2012 là 421.762 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cuối năm 2011. Còn vốn điều lệ của toàn hệ thống không có biến động đáng kể trong tháng 11 so với tháng 10. So với cuối năm 2011, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 386.620 tỷ đồng, trong đó của nhóm ngân hàng TMNN là 111.550 tỷ đồng, tăng 28,08% còn của nhóm ngân hàng TMCP là 172.854 tỷ đồng, tăng 5,24%.

Vào tháng 10/2012, vốn tự có và vốn điều lệ của toàn hệ thống tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2011 và hầu như không có biến động nhiều so với mấy tháng qua. Trong đó, vốn tự có toàn hệ thống đạt 413,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,45% so với cuối năm 2011; vốn điều lệ đạt hơn 386,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,59% so với cuối năm 2011.

An Hạ