Số doanh nghiệp “khai sinh” đã nhiều hơn "khai tử"!

(Dân trí) - Trong tháng 11/2015, có trên 9.300 doanh nghiệp thành lập mới, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã giảm mạnh 65,5% so với tháng trước. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 310 doanh nghiệp được khai sinh và 190 doanh nghiệp phải "khai tử".

Số doanh nghiệp “khai sinh” đã nhiều hơn "khai tử"! - 1

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 11/2015, có trên 9.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 52.600 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% về số doanh nghiệp và tăng 35,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa là mỗi ngày có khoảng 310 doanh nghiệp được thành lập mới.

Tuy nhiên, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng lại giảm tới hơn 21% so với mức bình quân tháng trước, đạt 5,6 tỷ đồng và vẫn ghi nhận tăng 13% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp mới “khai sinh” này đã tạo công ăn việc làm cho gần 160.000 nghìn người, tuy giảm nhẹ 0,15% so với tháng trước nhưng tăng 46,5% so cùng kỳ 2014.

Đồng thời, tháng 11 cũng ghi nhận trên 2.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26,9% so với tháng trước.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động đã giảm mạnh 65,5% với gần 4.800 doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong số này, 827 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng gần 22% so tháng trước. Như vậy, có gần 190 doanh nghiệp phải đóng cửa mỗi ngày.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 87.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 540.000 tỷ đồng, tăng 28% về số doanh nghiệp và tăng 38% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, với hơn 740.000 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 11 tháng qua đã đưa tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế đạt 1,28 triệu tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu người tăng 33% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay cũng đã tăng hơn 31% với gần 19.000 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Theo đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng cũng đã giảm 2,2% so cùng kỳ, còn gần 8.500 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng vì gặp khó khăn vẫn còn tăng hơn 21%, với gần 63.000 doanh nghiệp.

Bích Diệp

Số doanh nghiệp “khai sinh” đã nhiều hơn "khai tử"! - 2
Đang được quan tâm