“Siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỷ đồng lần đầu tiên Đại hội

(Dân trí) - Hết tháng 6/2020, “siêu ủy ban” hoàn thành 220/259 việc, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các tập đoàn, tổng công ty; phê duyệt quỹ tiền lương; xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương...

Hôm nay (18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra tại Hà Nội.

“Siêu ủy ban” này quản lý 7 tập đoàn và 12 tổng công ty từ các Bộ, ngành, được Chính phủ giao trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, quản lý tổng số tài sản khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và 820.000 tỷ đồng vốn Nhà nước.

“Siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỷ đồng lần đầu tiên Đại hội - 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cho biết: “Đại hội lần đầu của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được tiến hành đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho sự hình thành và phát triển tổ chức Đảng của Ủy ban, gắn với tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước”.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Ủy ban có nhiệm vụ tổng kết những kết quả, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua và quan trọng hơn, là: Đánh giá đúng tình hình, cả thuận lợi và khó khăn; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới để làm tốt công tác xây dựng Đảng, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, góp phần giữ vững tính chủ đạo của kinh tế nhà nước, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo đường lối của Đảng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cho hay: Là tổ chức Đảng mới được thành lập, trong 2 năm qua, Đảng bộ Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công tác Đảng; ban hành các Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp; phân công công tác, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng. Điều này đã góp phần không nhỏ để Đảng ủy Ủy ban xử lý kịp thời, đúng quy định những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ đối với một tổ chức đảng mới ra đời.

Cùng với quá trình thành lập bộ máy công tác Đảng, Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn cơ cấu tổ chức với 9 Vụ, đơn vị; đồng thời, nhanh chóng tiếp nhận nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty từ các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban tiếp tục xử lý 259 công việc các Bộ đang xử lý dở dang; trong đó có nhiều việc phức tạp, vướng mắc, khó khăn, tồn đọng qua nhiều năm; có việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, xử lý, kỷ luật cán bộ. Ủy ban đã tiến hành phân loại công việc theo mức độ cần thiết, cấp bách để ưu tiên xử lý sớm.

“Siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỷ đồng lần đầu tiên Đại hội - 2
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ

Tính đến hết tháng 6/2020, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành 220/259 công việc, đạt tỷ lệ 85%, tập trung chủ yếu ở các vấn đề: Bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các Tập đoàn, Tổng công ty; Xếp loại doanh nghiệp, phê duyệt báo cáo tài chính, quỹ tiền lương, thù lao; Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện quy trình các dự án đầu tư; Xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Kết thúc năm 2019, đa số các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng; vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn, phát triển.

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - đã chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Ủy ban đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Phạm Quang Thao cũng đề nghị Đảng bộ Ủy ban tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban.

Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng Ủy ban là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

“Siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỷ đồng lần đầu tiên Đại hội - 3
Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người; trong đó bầu tại Đại hội là 25 người.

Tin liên quan
Đang được quan tâm