Siết chặt điều kiện kinh doanh với các công ty chứng khoán

(Dân trí) - Với việc mở rộng diện đưa vào kiểm soát đặc biệt, nâng yêu cầu tỷ lệ vốn khả dụng, các CTCK sẽ phải đối mặt nhiều thách thức trong lộ trình tái cơ cấu toàn bộ thị trường này.

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Thông tư số 165 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Sự điều chỉnh này được phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, nhằm bổ sung các chế tài hỗ trợ tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán (CTCK) sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi có tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120% và không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng.

Ngoài ra, Thông tư mới còn bổ sung thêm 2 trường hợp mới, nếu CTCK không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp thứ hai là khi CTCK có báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán không chấp nhận (hoặc có ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Cũng tại Thông tư mới, thời hạn kiểm soát đặc biệt sẽ giảm xuống không quá 4 tháng kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, thay vì thời hạn 6 tháng như quy định trước đây.

Tuy nhiên, Thông tư mới nâng điều kiện để tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo đó, yêu cầu tỷ lệ vốn khả dụng trong 3 tháng phải liên tục đạt từ 180% trở lên so mức 150% trước đó.

Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạnh kiểm soát đặc biệt và có lỗ gộp 50% vốn điều lệ trở lên thì bị đình chỉ hoạt động.

Trường hợp lỗ gộp dưới 50% vốn điều lệ hoặc không bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì sẽ bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động. Kể từ khi bị yêu cầu tạm thời ngừng hoạt động, thông tin này của doanh nghiệp sẽ được đăng tải trên website của Ủy ban trong vòng 24h.

Hiệu lực thi hành các Thông tư 165 bắt đầu từ 1/12/2012.

Mai Chi