Sẽ thành lập Tập đoàn Than và Khoáng sản VN

(Dân trí) - Để triển khai nhanh các dự án khai thác bauxit và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản rắn, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công nghiệp chủ trì, xây dựng đề án thành lập một Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản VN.

Tập đoàn được thành lập dựa trên cơ sở Tập đoàn Than VN đang có và Tổng công ty Khoáng sản VN.

 

Trong ngày 11/10/2005, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 190/TB-CN với nội dung trên, đồng thời thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxit giai đoạn đến năm 2010 có xét đến năm 2020 và các dự án đầu tư khai thác bauxit, sản xuất alumin và luyện nhôm tại Tây Nguyên.

 

Theo đó, trong giai đoạn 2006 - 2010 sẽ tập trung khai thác quặng bauxit ở một số khu vực mỏ đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, tuyển và chế biến đến sản phẩm alumin để xuất khẩu. Tổng công suất alumin, giai đoạn đầu khoảng 2 triệu tấn/năm và tăng dần khi có điều kiện.

 

Giai đoạn 2011- 2020, các dự án Tổ hợp khai thác bauxit, sản xuất 600.000 tấn alumin/năm tại Tân Rai, Bảo Lộc, Lâm Đồng của Tổng công ty Khoáng sản VN và dự án sản xuất 100.000 tấn alumin/năm tại KCN Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông của Tập đoàn Than VN sẽ được thực hiện theo hình thức VN tự đầu tư.

 

Các dự án có quy mô công suất từ 1 triệu tấn alumin/năm trở lên và dự án luyện nhôm sau năm 2010, có thể thực hiện theo hình thức hợp tác liên doanh với nước ngoài để thu hút vốn, công nghệ, năng lực quản lý…nhưng VN phải giữ cổ phần chi phối.

 

Đối với những dự án này, doanh nghiệp VN chủ trì, phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ.

 

Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản VN đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Tổ hợp khai thác bauxit, sản xuất alumin tại Tân Rai, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bộ Tài chính sẽ cấp 500 tỷ đồng từ nguồn vốn sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp cho Tổng công ty Khoáng sản VN để thực hiện dự án này. Số vốn này sẽ giao lại cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước quản lý khi đi vào hoạt động.

 

Thủ tướng nhấn mạnh, sau năm 2010, Việt Nam sẽ không cho phép khai thác xuất khẩu quặng bauxit thô.

 

Trần Đức