Thứ ba, 22/05/2012 - 18:17

Sacombank đã thoái toàn bộ vốn tại Đường Biên Hòa

Dân trí

Ngân hàng của ông Đặng Văn Thành đã thoái toàn bộ 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ tại công ty vợ ông, bà Huỳnh Bích Ngọc.

Sacombank đã thoái toàn bộ vốn tại Đường Biên Hòa

Vợ của Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành cũng chính là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đường Biên Hòa.

CTCP Đường Biên Hòa (Mã CK: BHS) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã CK:STB) đã đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu BHS và bán thành công số cổ phiếu này vào ngày 21/5. Giao dịch được thực hiện với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. 

Số cổ phiếu này tương ứng với 10,01% vốn điều lệ của Đường Biên Hòa.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2012 của BHS, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 32,73 tỷ đồng, giảm 15,34% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 690 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 17,68 tỷ đồng, tăng 69,8%. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.091 đồng/cp.

Dư tiền và tương đương tiền cuối quý I của công ty đạt 103,04 tỷ đồng, giảm 75,7 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Hàng tồn kho có giá trị 400,28 tỷ đồng.

Ngày 20/04, Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Đường Biên Hòa đã thống nhất bầu bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT. Hiện bà Ngọc cũng đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT) và CTCP Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công (TTC). Bà là vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Đại hội thông qua chỉ tiêu 2012 với doanh thu thuần 2.880 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 161,6 tỷ đồng. Trong năm nay, BHS sẽ đầu tư 47 tỷ đồng dài hạn sản xuất mía đường tại Campuchia và 108 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn.

Đồng thời quyết định mức cổ tức là 35% bằng tiền mặt. Ngoài ra, BHS cũng sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ưu đãi theo kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP).

Mai Chi