Thứ ba, 15/09/2020 - 19:00

Rốt ráo sáp nhập 2 doanh nghiệp giao thông có vốn “khủng”

Dân trí

Việc sáp nhập Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (TCT Cửu Long) vào Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thành trong tháng 12/2020.

Cuối tháng 8/2020, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập và là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở tại TP.HCM và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Rốt ráo sáp nhập 2 doanh nghiệp giao thông có vốn “khủng” - 1
Sẽ hoàn thành việc sáp nhập TCT Cửu Long vào VEC trong tháng 12/2020

Hôm nay (15/9), Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể và ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - đã họp thống nhất nguyên tắc và lộ trình sáp nhập TCT Cửu Long vào VEC.

Theo đó, trong tháng 9/2020, hai cơ quan này sẽ ký kết thỏa thuận sáp nhập, trong đó thống nhất nguyên tắc sáp nhập nguyên trạng các tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan của TCT Cửu Long về VEC.

Đối với tài sản công của các dự án, quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc quản lý các dự án sẽ được chuyển giao về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trong quá trình sáp nhập, chuyển giao tài sản sẽ mời Bộ Tài chính tham gia.

Về nhân sự, hai cơ quan này dự kiến những nhân sự đang làm việc tại các công ty con của tổng công ty sẽ được chuyển về làm việc tại các công ty con của VEC.

Nhân sự đang làm việc tại Công ty mẹ - Tổng công ty Cửu Long sẽ được xét hoặc thi tuyển vào Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trường hợp 2 nhân sự là thành viên của Hội đồng thành viên tổng công ty sẽ được xem xét, bố trí công việc mới phù hợp.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đang hoàn thiện thủ tục để đưa Ban Quản lý dự án này đi vào hoạt động cùng thời điểm Tổng công ty Cửu Long sáp nhập vào VEC và chấm dứt hoạt động của TCT Cửu Long. Vì vậy, hai bên cần cố gắng để hoàn thành việc sáp nhập trong tháng 12/2020.

TCT Cửu Long được thành lập năm 2011, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 142,26 tỷ đồng. Bộ máy gồm Công ty mẹ và 2 công ty con, 1 công ty liên kết; chủ yếu hoạt động quản lý dự án, tư vấn dự án và tham gia đầu tư tại một dự án giao thông.

TCT Cửu Long đang quản lý 2 loại tài sản, gồm: Tài sản của doanh nghiệp (vốn góp tại công ty con, công ty liên kết, ô tô, thiết bị văn phòng); tài sản công được giao quản lý (cầu, đường, công trình và tài sản được mua sắm từ nguồn chi phí quản lý dự án.

Châu Như Quỳnh