1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Rời ghế chủ tịch, bầu Thắng vẫn là cố vấn của Kienlongbank

(Dân trí) - Ông Võ Quốc Thắng rời ghế Chủ tịch HĐQT Kienlongbank để giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group. Tuy nhiên, bầu Thắng đã nhận lời mời làm cố vấn và khẳng định tiếp tục gắn bó với Kienlongbank trong vai trò mới.

Ngày 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 284.873.500 cổ phần, tương ứng với 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bầu ra 8 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 3 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018 - 2022. Theo đó, bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt thuộc thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh Quân thuộc thành viên BKS.

Rời ghế Chủ tịch, bầu Thắng vẫn là cố vấn của Kienlongbank
Rời ghế Chủ tịch, bầu Thắng vẫn là cố vấn của Kienlongbank

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022, các thành viên đã thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Trần Duy Huyền giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Tân Chủ tịch HĐQT Kienlongbank sinh năm 1979, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm toán và tài chính - ngân hàng. Hơn 5 năm công tác tại Kienlongbank với vị trí Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Khắc Gia Bảo đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã thống nhất 100% mời ông Võ Quốc Thắng, người vừa rời ghế Chủ tịch HĐQT dành thời gian tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ cho HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 với vai trò cố vấn Kienlongbank.

Trong phần phát biểu của mình, ông Võ Quốc Thắng nhận lời mời làm cố vấn và khẳng định tiếp tục gắn bó với Kienlongbank trong vai trò mới.

Trước đó, trong phần báo cáo tại đại hội, HĐQT Kienlongbank cho biết, năm 2017, ngân hàng này đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, tăng trưởng ấn tượng so với năm 2016: Tổng tài sản đạt 37.327 tỷ đồng, tăng 22,58%; tổng huy động vốn đạt 33.152 tỷ đồng, tăng 25,73%; dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 24,89%; lợi nhuận trước thuế đạt 252,19 tỷ đồng, đạt 100,88% so với kế hoạch năm 2017; tỉ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,84%; cổ tức được chia bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ dữ trữ bổ sung tăng vốn điều lệ là 3%.

Kế hoạch hoạt động trong năm 2018, Kienlongbank đặt mục tiêu: Tổng tài sản đạt 44.000 tỷ đồng, tăng 17,88%; tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 19,15%; dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22,36%; lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60,59%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; cổ tức dự kiến 8%.

Đại hội cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.236,96 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời.

Công Quang

Rời ghế chủ tịch, bầu Thắng vẫn là cố vấn của Kienlongbank - 2