Ra mắt một loạt công cụ tìm kiếm thông tin

(Dân trí ) - Chiều 17/2, Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại và Trang Vàng 1-Việt Nam đã giới thiệu một loạt dịch vụ cung cấp thông tin mới với nhiều tiện ích trong tìm kiếm thông tin về nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh cuốn Niên giám điện thoại và những Trang Vàng-công cụ tìm kiếm thông tin quen thuộc từ nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại và Trang Vàng 1 đã giới thiệu dịch vụ giải đáp thông tin khuyến mãi sản phẩm và giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ quảng cáo trên thành xe buýt, trung tâm giải đáp thông tin hỗ trợ khách hàng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, dịch vụ giải đáp thông tin danh bạ điện thoại toàn quốc…

 

Lam Ngọc