Chủ nhật, 22/07/2018 - 19:20

Quảng Nam:

Quỹ Đầu tư phát triển gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi

Dân trí

Trong gần 9 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chỉ cho vay và đầu tư được 49 dự án, trong khi nhiều dự án hoàn trả lại vốn vay trước thời hạn dẫn đến vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao...

Ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh Quảng Nam nhóm họp giữa tuần này về tình hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam từ khi thành lập đến nay và việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) để cho vay lại. Báo cáo này mục đích là để HĐND giám sát hoạt động của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 9 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chỉ cho vay được 49 dự án
Trong 9 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chỉ cho vay được 49 dự án

Theo báo cáo, từ khi thành lập đến năm 2017, Quỹ đã được ngân sách cấp trên 178 tỉ đồng, trong đó lãi từ năm 2010-2017 đạt 97 tỉ đồng. Nguồn vốn hoạt động Quỹ đến cuối năm đạt 620 tỉ đồng; trong đó nguồn vốn huy động từ ngân sách trên 344 tỉ đồng, vốn huy động của WB trên 260 tỉ đồng và các nguồn vốn khác.

Qua hơn 9 năm hoạt động, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp và vốn huy động, Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 49 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư trên 4.780 tỉ đồng; trong đó số vốn cam kết cho vay 768 tỉ đồng, đã giải ngân 559 tỉ đồng. Một số dự án, công trình Quỹ cho vay đã phát huy hiệu quả.

Quỹ Đầu tư phát triển gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi - 2
Bảng kê doanh thu từ lãi ngân hàng của Quỹ từ năm 2010-2017
Bảng kê doanh thu từ lãi ngân hàng của Quỹ từ năm 2010-2017

Bên cạnh nhiều mặt tích cực, theo báo cáo, Quỹ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như trong 9 năm hoạt động, Quỹ cho vay và đầu tư chỉ được 49 dự án; trong khi đó nhiều dự án hoàn trả vốn vay trước thời gian dẫn đến vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

“Doanh thu, lợi nhuận năm sau tuy có tăng hơn so với năm trước nhưng phần lớn là từ doanh thu tiền gửi ngân hàng. Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ trong thời gian qua theo quy định tại Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ nhưng chưa kịp thời trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền”, văn bản báo cáo của ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm giúp Quỹ hoạt động theo đúng mục đích, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung chỉ đạo, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động của Quỹ một cách hợp lý nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động, khai thác hiệu quả nguồn vốn ngân sách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban điều hành, Giám đốc Quỹ tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh để mở rộng hoạt động cho vay, nâng tổng số dự án cho vay… Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của Quỹ nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước, sử dụng có hiệu quả…

C.Bính

Quỹ Đầu tư phát triển gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi - 4