1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quốc hội chuẩn bị họp bất thường, xem xét Quy hoạch tổng thể quốc gia

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Tại phiên họp hôm nay (28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ diễn ra trong một ngày (28/11). Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp bất thường chỉ diễn ra khi có những vấn đề cấp bách, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. "Đưa bao nhiêu nội dung là của Chính phủ nhưng phải đảm bảo được những yếu tố như cấp bách, đủ rõ, đủ chín, đáp ứng yêu cầu cuộc sống, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội chuẩn bị họp bất thường, xem xét Quy hoạch tổng thể quốc gia - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc Chính).

Với kỳ họp bất thường, trước đó, Chính phủ đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét cho ý kiến sớm một số nội dung.

Thứ nhất là xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch. Thứ hai là xem xét thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Thứ ba là xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp này, Chính phủ cũng đề xuất xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách.

Nội dung này bao gồm giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan năm 2021; bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; điều chỉnh vốn vay lại của các địa phương năm 2022.

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị cho ý kiến về 3 dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Còn đối với nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), Chính phủ đã đề nghị chưa đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2 do chưa chuẩn bị kịp và chưa có kết luận của Bộ Chính trị.

Đối các đề xuất nêu trên, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, với nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bằng văn bản về nội dung này.

Theo đó, cơ quan này cho rằng đề xuất của Chính phủ chưa có đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn cho việc sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý hỗ trợ/thanh toán các hợp đồng dự án giao thông BOT, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Còn đối với 3 dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, hiện Chính phủ chưa có đề nghị bổ sung 3 dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, 2023. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục xây dựng pháp luật bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ tiến độ chuẩn bị các nội dung, tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đã đề xuất 2 phương án về thời gian, hình thức tổ chức kỳ họp bất thường.

Ở phương án 1, trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12 năm nay thì đề nghị tổ chức họp sau Tết Nguyên Đán (trong tháng 2/2023) và theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Ở phương án 2, trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12 và đủ điều kiện trình thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên đán (đầu tháng 1/2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung, trong đó họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung (hoặc nếu xét thấy việc đi lại dịp Tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ).

Việc tổ chức kỳ họp vào tháng 1/2023 nên được tiến hành theo hình thức này là để phù hợp với thời điểm các địa phương phải tập trung vào việc triển khai công tác năm 2023 và các hoạt động trước Tết Nguyên đán.

Với phương án này, Tổng thư ký Quốc hội cho biết có thể bố trí họp tổ và khoảng thời gian hợp lý giữa đợt họp trực tuyến và họp tập trung để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Căn cứ tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết trường hợp tổ chức kỳ họp vào tháng 1 sẽ rất gấp, hơn nữa thời điểm tổ chức sát Tết cổ truyền. Do vậy, ông đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lựa chọn phương án 1.