Phó Thống đốc: Sẽ buộc giải thể, phá sản những nhà băng yếu kém

Dân trí Năm 2015, NHNN sẽ xử lý tiếp một bước cơ bản tình trạng sở hữu chéo để hình thành một số TCTD có quy mô lớn, cạnh tranh cao; kiên quyết xử lý pháp nhân những TCTD yếu kém không có triển vọng phục hồi và phát triển, kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc…

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho biết như vậy khi đề cập tới kế hoạch tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trong năm 2015 này.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng.

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn hai đã được khởi động bằng thông tin Vietcombank sẽ nhận sáp nhập ngân hàng khác và "danh tính" được thị trường xác nhận là Saigonbank… Xin bà cho biết, kế hoạch tái cơ cấu hệ thống các TCTD trong năm 2015 thế nào?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Cơ cấu lại hệ thống các TCTD nói chung và từng TCTD nói riêng là một quá trình thường xuyên, liên tục nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại và chủ động đối phó với những thách thức. Trên cơ sở Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015, năm 2015, NHNN sẽ tập trung triển khai một số nội dung chính như:

Thứ nhất, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các phương án sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD trên cơ sở tự nguyện và đúng quy định pháp luật, trong đó sẽ nâng cao vai trò chủ đạo của các NHTM Nhà nước thông qua việc các NHTM Nhà nước tham gia tích cực vào quá trình sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD khác, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15 và Quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, xử lý tiếp một bước cơ bản tình trạng sở hữu chéo để hình thành một số TCTD có quy mô lớn, khả năng cạnh tranh cao theo mục tiêu tại Đề án 254; kiên quyết xử lý pháp nhân theo luật định những TCTD yếu kém không có triển vọng phục hồi và phát triển, kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc thì kiên quyết xử lý pháp nhân theo luật định..

Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các TCTD và lành mạnh hóa tài chính, tăng vốn điều lệ của TCTD; Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ đi đôi với tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Cùng với đó, NHNN sẽ xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực tài chính (với trọng tâm là tăng vốn điều lệ) của các NHTM Nhà nước năm 2015;Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại của các TCTD đã được phê duyệt; hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để đảm bảo các TCTD cơ cấu lại thành công.

Thứ tư, phối hợp với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cơ cấu lại các công ty con là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính yếu kém gắn với thực hiện thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng nhằm thúc đẩy sáp nhập, hợp nhất và tăng cường quy mô, năng lực tài chính của TCTD.

NHNN cũng sẽ ban hành các chuẩn mực mới về quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đồng thời triển khai các bước tiến tới áp dụng Basel II; Hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của một số loại hình TCTD.

Thứ năm, thúc đẩy việc thực hiện các chuẩn mực mới về quản trị ngân hàng phối hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đồng thời triển khai các bước tiến tới áp dụng Basel II; Hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của một số loại hình TCTD. Đẩy mạnh cơ cấu lại Ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), kiên quyết xử lý các QTDND yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc NHNN ban hành Thông tư số 36 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của TCTD, chi nhánh NHNN với các quy định cụ thể và chặt chẽ nhằm kiểm soát dòng tín dụng chảy vào cổ phiếu được thị trường đánh giá cao. Tuy nhiên, quan điểm của Phó Thống đốc như thế nào trước thực tế các ngân hàng rót vốn rất mạnh vào trái phiếu Chính phủ thời gian qua?

Trong vài năm qua, tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh của các TCTD cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vậy các TCTD gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng tín dụng, trong khi nguồn vốn huy động từ nền kinh tế vẫn tăng trưởng khá cao. Trong bối cảnh đó, các TCTD buộc phải tìm kiếm kênh đầu tư an toàn - đó là đầu tư trái phiếu chính phủ. Việc đầu tư mạnh của các TCTD vào trái phiếu chính phủ đã góp phần thực hiện thành công kế hoạch huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu để gia tăng đầu tư phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, việc đầu tư nhiều vào trái phiếu chính phủ cũng có thể tạo ra vấn đề. Ví dụ như nguồn vốn huy động của TCTD chủ yếu là vốn ngắn hạn, do vậy nếu đầu tư nhiều cho trung dài hạn thông qua mua trái phiếu chính phủ thì có thể làm tăng rủi ro thanh khoản nếu các TCTD không chủ động cân đối vốn theo kỳ hạn hợp lý, nhất là khi chính sách tiền tệ phải thực hiện theo hướng thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Thông tư số 36 quy định tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn của TCTD. Tỷ lệ này được NHNN xác định trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu của Chính phủ hàng năm, số dư đầu tư trái phiếu hiện nay của các TCTD và yêu cầu tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế để bảo đảm mục tiêu điều hành chính sách kinh tế vĩ mô và an toàn hoạt động của TCTD.Việ c quy định này cũng sẽ khuyến khích TPCP sẽ đa dạng hóa người nắm giữ như ở các nước, không nên quá tập trung vào hệ thống ngân hàng (ở Việt Nam, hệ thống TCTD nắm giữ 80-90% trái phiếu chính phủ).

Một trong những mục tiêu mà ngành chứng khoán hướng đến trong năm 2015 là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế từ mức thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của ngành chứng khoán (thu hút các doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, đạt thanh khoản cao...), cần có những điều kiện về độ mở của chính sách tiền tệ. Vậy NHNN có sẵn sàng hỗ trợ TTCK Việt Nam nâng hạng trên thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội thu hút vốn ngoại vào Việt Nam?

Trong thời gian qua, với việc thực thi đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ, trong đó có chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt của NHNN, diễn biến kinh tế vĩ mô của nước ta đã có những cải thiện tích cực, lạm phát tiếp tục ổn định ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế năm 2014 cải thiện so với năm 2012 và 2013, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định, thông suốt, cán cân thanh toán tiếp tục thặng dư ở mức cao, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng lên mức cao kỷ lục, ổn định kinh tế vĩ mô được tăng cường. Đây là các kết quả đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, qua đó tiếp tục củng cố sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thể hiện ở luồng vốn vào Việt Nam tiếp tục gia tăng trong năm nay.

Năm 2015, Quốc hội tiếp tục đặt mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5% và tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,2%. Bám sát mục tiêu của Quốc hội, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Như vậy, các kết quả thuận lợi đạt được trong năm 2014 và sự kiên định chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2015 sẽ tiếp tục là những điều kiện thuận lợi để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

- Xin cảm ơn bà!

Nguyễn Hiền

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Chính phủ "lệnh" siết ngân sách từ đầu năm
Chính phủ "lệnh" siết ngân sách từ đầu năm

(Dân trí) - Không mua xe công, không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn bảo đảm; cắt giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, khởi công, động thổ, đi công tác nước ngoài...là những biện pháp được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết đầu tiên của năm 2015.

Thứ ba, 06/01/2015 - 10:30

Mỹ "hoan hỉ" vì giá dầu giảm
Mỹ "hoan hỉ" vì giá dầu giảm

Nhà Trắng cho rằng giá năng lượng giảm mạnh “có lợi cho nền kinh tế Mỹ”.

Thứ ba, 06/01/2015 - 09:50

Tờ 2 USD hình dê vàng giá 400.000 đồng/tờ "hút" khách
Tờ 2 USD hình dê vàng giá 400.000 đồng/tờ "hút" khách

(Dân trí) - Những tờ 2 USD in hình con dê được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành nhằm mục đích phục vụ Tết Âm lịch của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông đang được nhiều người săn đón tại TP.HCM với giá chào bán ban đầu lên đến 400.000 đồng/tờ.

Thứ ba, 06/01/2015 - 09:35

Kiều hối và chính sách mở sưởi ấm bất động sản cao cấp
Kiều hối và chính sách mở sưởi ấm bất động sản cao cấp

Dòng kiều hối dự kiến lên tới 15 tỷ USD cộng với việc nới lỏng chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đang tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp.

Thứ ba, 06/01/2015 - 09:02

Tiếp tục sụt mạnh, giá dầu về 50 USD/thùng
Tiếp tục sụt mạnh, giá dầu về 50 USD/thùng

(Dân trí) - Đợt bán tháo trên thị trường dầu thô thế giới chưa có dấu hiệu chững lại dù đã bước sang năm 2015. Phiên hôm qua (5/1), giá dầu quốc tế có lúc giảm 6%, xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm do tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng dư thừa nguồn cung.

Thứ ba, 06/01/2015 - 09:00

Khuyến khích các nhà đầu tư ngoại mua, bán nợ xấu
Khuyến khích các nhà đầu tư ngoại mua, bán nợ xấu

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng, để đạt được mục tiêu đưa nợ xấu về mức 3% vào cuối năm 2015, ngành ngân hàng nên đẩy nhanh tiến độ xử lý cũng như khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua, bán nợ xấu.

Thứ ba, 06/01/2015 - 08:54

Vietjet tặng vé miễn phí cho khách bay TP.HCM - Đài Bắc
Vietjet tặng vé miễn phí cho khách bay TP.HCM - Đài Bắc

Nhân dịp khai trương đường bay mới Tp.HCM - Đài Bắc (Đài Loan), hãng hàng không Vietjet tổ chức chuyến bay miễn phí “Chắp cánh Yêu thương”, cho hành khách người Việt Nam hoặc Đài Loan sẽ bay từ Đài Bắc về Tp.HCM vào ngày 20/3 tới.

Thứ ba, 06/01/2015 - 08:30

Chủ hàng tứ tán vì Parkson Keangnam bất ngờ đóng cửa
Chủ hàng tứ tán vì Parkson Keangnam bất ngờ đóng cửa

(Dân trí) - Các chủ kinh doanh trong Parkson Keangnam đều đang gặp thiệt hại lớn, một số hộ chưa có mặt bằng mới để tiếp tục kinh doanh.

Thứ ba, 06/01/2015 - 08:25

Đấu giá 5 tỷ mua siêu cây 120 tuổi đón xuân
Đấu giá 5 tỷ mua siêu cây 120 tuổi đón xuân

Một cây cảnh có tuổi đời 120 năm ở ngoại thành Hà Nội đang được nhiều người thi nhau 'đấu giá' lên đến 5 tỷ đồng mà ông chủ vẫn không gật đầu.

Thứ ba, 06/01/2015 - 07:54

Trung tâm thương mại đóng cửa: "Đánh úp" tiểu thương!
Trung tâm thương mại đóng cửa: "Đánh úp" tiểu thương!

Ngày càng có nhiều trung tâm thương mại (TTTM) đột ngột đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Không ít các tiểu thương trót ký hợp đồng thuê dài hạn phải lao đao.

Thứ ba, 06/01/2015 - 07:30

Khám phá phiên đấu giá cá ngừ đầu năm ở Tokyo
Khám phá phiên đấu giá cá ngừ đầu năm ở Tokyo

(Dân trí) - Tại cuộc đấu giá cá ngừ thường niên nhân dịp năm mới ở Tokyo, Nhật Bản năm nay, một con cá ngừ nặng 180 kg đã được bán với giá 37.500 USD, tương đương khoảng 810 triệu đồng.

Thứ ba, 06/01/2015 - 07:04

Nam Dược đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba
Nam Dược đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Mới đây, Công ty CP Nam Dược đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Thứ ba, 06/01/2015 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Điểm danh 10 “đại gia” giàu có nhất làng công nghệ thế giới
Điểm danh 10 “đại gia” giàu có nhất làng công nghệ thế giới

(Dân trí) - Năm 2014 là một năm biến động của làng công nghệ thế giới, khi không ít “đại gia” đã “đút túi” nhiều tỷ USD, trong đó không ít người bị “bốc hơi” hàng tỷ USD vì sự biến động mạnh của giá cổ phiếu. Dưới đây là 10 “đại gia” công nghệ giàu có nhất hiện nay.

Thứ ba, 06/01/2015 - 06:03

Kiến nghị thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp ở Việt Nam: Khó chấp nhận!
Kiến nghị thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp ở Việt Nam: Khó chấp nhận!

(Dân trí) - Hiện tại, giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa ký Hiệp định Hoán đổi tiền tệ, do đó, đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và ICBC về việc cho thanh toán đồng Nhân dân tệ trực tiếp ở Việt Nam là không có cơ sở.

Thứ hai, 05/01/2015 - 04:21

Lãnh đạo "đánh nhau", 600 công nhân lãnh đủ
Lãnh đạo "đánh nhau", 600 công nhân lãnh đủ

(Dân trí) - Mâu thuẫn nội bộ đến mức không tự giải quyết được nên đối tác góp vốn nước ngoài nộp đơn lên tòa án nhờ phán phân xử; khổ nhất là hàng trăm công nhân của công ty này đến nay chưa được nhận lương, nhất là những ngày cuối năm đến gần.

Thứ hai, 05/01/2015 - 03:37

Vàng nhảy múa kịch tính, có nên mua bán vàng?
Vàng nhảy múa kịch tính, có nên mua bán vàng?

Vàng đã có một khởi động khá kịch tính đầu năm, song theo các chuyên gia trong nước, đầu tư vàng trong năm 2015 rất mạo hiểm.

Thứ hai, 05/01/2015 - 03:05

Hà Nội: Chủ hàng ngơ ngác dọn đồ rời Parkson Keangnam
Hà Nội: Chủ hàng ngơ ngác dọn đồ rời Parkson Keangnam

(Dân trí) - Sau khi có thông báo "ngừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức" từ ngày 2/1/2015 và chỉ có 2 ngày để dọn đồ, cả trung tâm thương mại Parkson tại tòa nhà Keangnam Landmark 72 trở nên bận rộn vì cảnh dọn đồ của các hộ kinh doanh.

Thứ hai, 05/01/2015 - 03:05

Giá dầu giảm, “điềm lành” cho kinh tế châu Á
Giá dầu giảm, “điềm lành” cho kinh tế châu Á

Tờ Wall Street Journal cho rằng, giá dầu giảm sâu có thể sẽ là một “cơn gió lành” đối với nhiều nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô.

Thứ hai, 05/01/2015 - 02:54

Tỷ phú chứng khoán năm 2014: Đại gia ngành thép, thủy sản lên ngôi
Tỷ phú chứng khoán năm 2014: Đại gia ngành thép, thủy sản lên ngôi

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán trong năm qua đã trải qua những cung bậc thăng - trầm với hàng trăm cổ phiếu bước lên "đỉnh cao" hưng phấn và chừng ấy cổ phiếu lao dốc xuống "vực sâu". Túi tiền đại gia ở trên sàn cũng vì thế mà lúc vơi, lúc đầy...

Thứ hai, 05/01/2015 - 02:27

Nhiều doanh nghiệp cá tra tính chuyện "đóng cửa" vì khó đáp ứng tiêu chuẩn mới
Nhiều doanh nghiệp cá tra tính chuyện "đóng cửa" vì khó đáp ứng tiêu chuẩn mới

(Dân trí) - Một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra ở ĐBSCL nháo nhào tính chuyện ngưng sản xuất khi biết rằng ngày 1/1/2015, cá tra xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn tỉ lệ mạ băng 10% và hàm lượng độ ẩm là 83% theo nghị định 36 của Chính phủ.

Thứ hai, 05/01/2015 - 10:53

Cháy hàng ôtô sang: Dân Việt chơi hoang thời khó
Cháy hàng ôtô sang: Dân Việt chơi hoang thời khó

Năm 2014, nhiều mẫu xe nhập khẩu về đến đâu là hết hàng đến đó nhất là xe sang. Điều này dường như trái ngược với tình hình kinh tế chung cũng như những phản ánh của DN và người dân về khó khăn trong cuộc sống và làm ăn.

Thứ hai, 05/01/2015 - 10:38

Kinh tế Trung Quốc bắt đầu đến thời kỳ lão và bệnh
Kinh tế Trung Quốc bắt đầu đến thời kỳ lão và bệnh

Trong ba thập kỷ phát triển với tốc độ chóng mặt, đã có những thời điểm Trung Quốc được coi là miền đất hứa của giới đầu tư trên toàn thế giới. Thị trường béo bở với dân số lớn nhất thế giới với sự đa dạng về nhu cầu hàng hóa đã khiến cho những ai không đặt chân đến thị trường nước này chỉ nhận được thiệt thòi. Nhưng giờ mọi thứ đang thay đổi.

Thứ hai, 05/01/2015 - 10:08

Truy tìm nguồn gốc mực giá bèo trong đường dây tẩy trắng, tiêu thụ mực bẩn
Truy tìm nguồn gốc mực giá bèo trong đường dây tẩy trắng, tiêu thụ mực bẩn

Mỗi kilogam mực đông lạnh được tuồn vào Việt Nam giá chỉ từ 10.000 - 30.000 đồng. Mức giá này đang khiến ngư dân trong nước đi đánh bắt xa bờ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh giá cả.

Thứ hai, 05/01/2015 - 09:54

Giới đầu tư Mỹ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu ở Đông Nam Á
Giới đầu tư Mỹ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu ở Đông Nam Á

(Dân trí) - Các nhà đầu tư Mỹ có chung nhận định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với giới đầu tư nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á khi nằm trên tuyến giao thương huyết mạch, chi phí nhân công rẻ và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Thứ hai, 05/01/2015 - 08:57