Phát đạt cuối năm, nợ xấu Navibank còn trên 6%

(Dân trí) - So với mức tỉ lệ nợ xấu tại ngày 30/9 của Navibank là 8,78% thì chất lượng nợ của NVB đã cải thiện đáng kể trong 3 tháng cuối năm, dù vẫn còn cao và nằm trong diện buộc phải bán nợ cho VAMC.

 
Kết quả kinh doanh quý IV/2013 cứu thua cho cả năm cho Navibank.
Kết quả kinh doanh quý IV/2013 cứu thua cho cả năm cho Navibank.

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Đà Nẵng bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Nợ xấu Navibank chiếm trên 6% tổng dư nợ tín dụng

Ma San bắt đầu thu lợi từ dự án Núi Pháo, hướng tới doanh thu 1 tỷ USD

Techcombank dự kiến lãi hợp nhất gần 900 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank - mã chứng khoán NVB), trong quý IV/2013 vừa rồi, ngân hàng đã đảo ngược kết quả lỗ 127,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang trạng thái lãi 13,6 tỷ đồng.

 

Đáng lưu ý là trong kỳ, nguồn thu lớn nhất của ngân hàng từ thu nhập lãi thuần bị giảm gần 40% so với cùng kỳ, xuống còn 124,2 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ tăng lên 1,9 tỷ đồng so với mức lỗ 121 triệu đồng quý IV/2012.

 

Ngược lại, mảng kinh doanh ngoại hối lại mang đến cho Navibank khoản lãi thuần 4,5 tỷ đồng (quý IV/2012 lỗ 1,27 tỷ đồng). Mua bán chứng khoán đầu tư cũng thu lãi thuần 10,27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,76 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác tăng gấp 13,5 lần lên gần 96 tỷ đồng, và có mức lãi thuần 58,5 tỷ đồng, tăng gấp 9,8 lần cùng kỳ.

 

Hơn nữa, trong kỳ, Navibank được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng 13,73 tỷ đồng, nhờ vậy, tổng lợi nhuận trước thuế tăng lên 18,18 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 127,4 tỷ đồng).

 

Lũy kế cả năm 2013, với chi phí dự phòng chỉ bằng 25,1% năm trước (22,2 tỷ đồng), tổng lợi nhuận trước thuế của Navibank đã tăng lên 32 tỷ đồng, so với 3,4 tỷ đồng của năm 2012. Sau khi khấu trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp, mức lãi ròng của ngân hàng đạt gần 24 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần thực hiện năm 2012.

 

Báo cáo tài chính của Navibank cũng cho thấy, trong năm vừa rồi, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 4,6% với tổng dư nợ cho vay đạt 13.475,4 tỷ đồng. Như vậy, tình hình tín dụng 3 tháng cuối năm được đẩy mạnh đã giúp báo cáo tài chính của Navibank "sáng" lên đáng kể. Bởi, tại thời điểm cuối quý III, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng vẫn âm 8,53% so với đầu năm.

 

Tuy nhiên, song song với đó, tổng nợ xấu cũng tăng 12,5% lên 817,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 6,5%, nợ nghi ngờ tăng 2,8% và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 19,5% lên 438,3 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu chiếm 6,07% tổng dư nợ tín dụng, tăng so với tỉ lệ 5,64% thời điểm cuối năm 2012.

 

Nợ xấu tại Navibank tăng so với năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng).
Nợ xấu tại Navibank tăng so với năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng).

 

So với mức tỉ lệ nợ xấu tại ngày 30/9 của Navibank là 8,78% tổng dư nợ tín dụng thì chất lượng nợ của ngân hàng này đã được cải thiện đáng kể trong 3 tháng cuối năm, dù vẫn còn cao và nằm trong diện buộc phải bán nợ cho Công ty quản lý tài sản (VAMC) do tỉ lệ nợ xấu vượt 3%.

 

Trong khi tổng tài sản tăng thêm 7.640 tỷ đồng lên 29.225,5 tỷ đồng thì tổng nợ phải trả cũng tăng 41,3% lên 26.008,4 tỷ đồng (tương ứng gần 90% tổng tài sản).

Mai Chi
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước