Petrolimex lãi từ xăng dầu trong 3 năm liên tiếp

(Dân trí) - Để làm rõ sự lỗ lãi của của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tối 25/11, Bộ Tài chính đã phát kết quả kiểm toán, rà soát kinh doanh của doanh nghiệp này và chỉ rõ những nguyên nhân gây lỗ trong 6 tháng đầu năm 2011.

Bộ Tài chính chỉ rõ, theo báo cáo kết quả kiểm toán của Deloitte phản ánh trên báo cáo tài chính của Petrolimex qua các năm 2008, 2009, 2010 đều có lãi.

Cụ thể: Năm 2008, kinh doanh xăng dầu lãi + 642 tỷ đồng, các hoạt động khác lãi + 376 tỷ đồng, tổng hợp chung lãi + 1.018 tỷ đồng; sang năm 2009, kinh doanh xăng dầu lãi + 2.660 tỷ đồng, các hoạt động khác lãi + 557 tỷ đồng, tổng hợp chung lãi + 3.217 tỷ đồng; đến năm 2010, kinh doanh xăng dầu lỗ - 172 tỷ đồng; các hoạt động khác lãi + 486 tỷ đồng; tổng hợp chung lãi + 81 tỷ đồng.
 
Petrolimex lãi từ xăng dầu trong 3 năm liên tiếp - 1
Petrolimex chi trả thù lao quá cao cho đại lý dẫn đến lỗ

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo quyết toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 của Petrolimex (gồm văn phòng Tổng công ty và 42 công ty công ty thành viên) kinh doanh xăng dầu lỗ 1.840 tỷ đồng.

Sau khi rà soát bước đầu về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, Bộ Tài chính xét thấy nếu không có những nguyên nhân chủ quan như việc Petrolimex chi trả thù lao cho đại lý, tổng đại lý vượt chi phí kinh doanh định mức theo quy định và nguyên nhân khách quan là tỷ giá ngoại tệ tăng thì kinh doanh xăng dầu không lỗ lớn.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến ngày 15/9, nguồn xăng dầu Petrolimex cung ứng cho thị trường nội địa chủ yếu là nhập khẩu, chiếm 75,81% tổng khối lượng nhập khẩu và mua trong nước. Tổng lượng ngoại tệ nhập xăng dầu của Petrolimex phải vay (và có một phần mua) của ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp xăng dầu nước ngoài từ đầu năm đến 15/9/2011 là 3.979 triệu USD, trong đó 6 tháng đầu năm là 2.974 triệu USD.

Với số ngoại tệ lớn như trên, nên sự biến động của tỷ giá ngoại tệ đã phát sinh chênh lệch tỷ giá ở nhiều thời điểm khác nhau (thời điểm vay, trả nợ và thanh toán cho nhà cung cấp), đặc biệt là đợt điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 11/2/2011 với biên độ lớn (tăng 9,3%), tính ra bình quân trong 6 tháng đầu năm 2011 một USD nhập khẩu xăng dầu, lỗ chênh lệch tỷ giá bình quân là 485 VNĐ/USD. Vì vậy, trong 6 tháng đã làm phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá (sau khi đã bù trừ lãi chênh lệch tỷ giá) của Petrolimex là 1.425 tỷ đồng chiếm 77,5% tổng số lỗ kinh doanh xăng dầu (tổng lỗ kinh doanh xăng dầu là: 1.840 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện bán hàng 6 tháng đầu năm 2011 mức chi phí kinh doanh xăng dầu thực tế phát sinh của Petrolimex vượt so với chi phí kinh doanh định mức quy định tại tại Thông tư 234/2009/TT-BTC, tổng số tiền là: 516.168.061.612 đồng. Việc này là do Petrolimex đã chi phí thù lao đại lý cho Tổng đại lý, đại lý có thời điểm cao hơn mức chi phí kinh doanh xăng dầu định mức (600 đồng/lít với xăng, điezen, dầu hỏa; 400 đồng/kg với madut).

Quỳnh Anh