"Ông trùm" xây dựng cơ cấu lại công ty theo thông lệ quốc tế

(Dân trí) - Trong năm 2017, Coteccons đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 30% lên 27.000 tỷ đồng và sẽ nới room ngoại lên 60%.

Ngày 29/6, CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã tiến hành Đại hội đồng cổ công thường niên 2017. Ngay khi mở đầu đại hội, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons đã có lời xin lỗi cổ đông vì thời gian tổ chức đại hội trễ.

Nguyên nhân là do trong thời gian qua, công ty tập trung tổ chức lại bộ máy theo thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong năm qua, CTD đã thành lập ban kiểm soát nội bộ, ban kinh tế, ban đầu tư, ban giám sát tài chính, ban kiểm toán nội bộ... để phù hợp với tầm phát triển mới.

Coteccons sẽ chính thức hoạt động theo mô hình thông lệ quốc tế
Coteccons sẽ chính thức hoạt động theo mô hình thông lệ quốc tế

Ông Nguyễn Bá Dương cho biết, có thể đến giờ này năm sau, Coteccons sẽ chính thức hoạt động theo mô hình thông lệ quốc tế. Theo đó, Coteccons sẽ không còn ban kiểm soát mà sẽ chuyển sang mô hình tiểu ban kiểm soát nội bộ.

Theo ông Nguyễn Bá Dương, Coteccons hiện có quy mô trên 1 tỷ USD doanh thu, số lượng cán bộ công nhân viên trên 2.000 người.

Trong năm 2016, CTD đạt doanh thu 20.783 tỷ đồng, lãi ròng 1.422 tỷ đồng, gấp đôi năm 2015 và vượt tới 78% kế hoạch (800 tỷ đồng). HĐQT CTD cũng trình cổ đông mức cổ tức năm 2016 là 50% (5.000 đồng/cp), tương ứng giá trị gần 385 tỷ đồng. CTD cũng sẽ trích 861 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển và hơn 104 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt.

Năm 2017, Coteccons tiếp tục đặt kết hoạch tổng doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với kết quả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 23%. Theo đó, tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ dự kiến là 30%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT trình cổ đông chia cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2016. Ngoài ra, Coteccons sẽ giữ lại 60% lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

HĐQT CTD cũng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ mức 49% lên 60% với mục đích nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu CTD trên thị trường.

Công Quang

Đang được quan tâm