1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC

Thế Hưng

(Dân trí) - Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, trong Quyết định số 1772 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký, ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972. Ông có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC - 1

Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ảnh: VGP).

Ông Thành có thời gian làm việc tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Năm 2006, ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, ông lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng ban Đầu tư 3.

Ngày tháng 6/2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách của SCIC kể từ ngày 1/9/2017. Sau 2 năm, ông Thành được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC.