Ông Lê Đức Thọ: VietinBank giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ hạ lãi suất

(Dân trí) - Chủ tịch Lê Đức Thọ cho biết đã giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hạ lãi suất cho vay, phí ... để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Năm 2020, VietinBank đạt 16.450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Chiều nay (6/1), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Lê Đức Thọ: VietinBank giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ hạ lãi suất - 1

Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hạ lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong năm 2020.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Trong năm vừa qua, ngân hàng đã thực hiện thành công mục tiêu kép khi vừa hỗ trợ khách hàng vượt khó khăn do tác động Covid-19, khôi phục kinh doanh và vừa thực hiện đổi mới, tái cấu trúc hoạt động, thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016-2020.

Năm 2020, ngân hàng cũng đã cắt giảm lợi nhuận 5.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo VietinBank cho biết, cuối năm 2020, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra. Trong đó, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, với thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng từ 16,5% lên gần 20,1%. Chỉ số sinh lời ROE và ROA của ngân hàng đạt 16,8% và 1,3%.

Cũng trong năm qua, ngân hàng đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41 từ đầu năm 2021. VietinBank cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến.

Năm 2021, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 3-6%, tín dụng tăng trưởng 8-11%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến của ngân hàng tăng 10-20% trong năm 2021, mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%.