NHNN yêu cầu hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán

(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành quyết định hạn chế các tổ chức tín dụng cho vay để kinh doanh chứng khoán. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ không được cho công ty chứng khoán trực thuộc vay vốn để kinh doanh chứng khoán.

Theo quyết định trường hợp cho các công ty không trực thuộc vay, bắt buộc phải có tài sản đảm bảo, thay vì cho vay tín chấp. Với những công ty chứng khoán mà ngân hàng góp vốn và nắm quyền kiểm soát, tổng mức cho vay và bảo lãnh không được vượt quá 10% vốn tự có; với các công ty chứng khoán khác mức cho vay và bảo lãnh không được vượt quá 20%.

Các khoản cho vay để đầu tư vào chứng khoán bị liệt vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150%. Qui định hệ số rủi ro như vậy cũng đồng nghĩa với việc hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán vì các ngân hàng sẽ phải cân nhắc kỹ đối với những khoản vay thuộc diện này.

Trên thực tế, nhiều công ty chứng khoán đang hưởng những đặc quyền từ ngân hàng mẹ, trong đó có việc được vay vốn với lãi suất thấp để kinh doanh chứng khoán.

Theo quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt, lợi nhuận cao nhưng rủi ro nhiều. Quy định cụ thể về hạn mức cho vay, đồng thời yêu cầu các công ty chứng khoán vay tiền phải có tài sản thế chấp nhằm giúp ngân hàng tránh mất vốn như đã từng xảy ra khi bất động sản "sốt nóng".

Minh Tuấn

Đang được quan tâm