1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhiều bất cập trong quản lý ô tô công ở nước ngoài

Qua rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy quy định hiện hành với trang bị, sử dụng, thanh lý xe ô tô công tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều bất cập.

Nhiều bất cập trong quản lý ô tô công ở nước ngoài - 1

Theo khảo sát của Bộ Tài chính, giá mua xe ô tô trang bị cho các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp hầu hết địa bàn. Tuy nhiên, với một số các địa bàn đặc biệt (điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không có chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế mua xe ...) mức giá mua xe như hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về thời gian thanh lý xe ô tô, theo quy định hiện hành, xe ô tô phục vụ công tác chung được thanh lý theo quy định của nước sở tại (nếu nước sở tại không quy định thì thực hiện theo pháp luật Việt Nam). Quy định này cũng không còn phù hợp, vì có nước không quy định về thanh lý ô tô, nhưng giới hạn về thời gian sử dụng xe như tại Mexico, xe ô tô sử dụng 3 năm trở lên sẽ hạn chế lưu hành; còn tại Trung Quốc, xe ô tô sử dụng trên 10 năm sẽ buộc phải dừng lưu hành vĩnh viễn...

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các quy định để tăng cường khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thay vì mua sắm như hiện nay. Đề xuất này cũng được đưa ra với trụ sở làm việc, nhà ở, tài sản cố định khác…

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ sửa đổi quy định về điều kiện thanh lý xe ô tô phục vụ cho các chức danh theo quy định của nước sở tại. Trường hợp pháp luật của nước sở tại không quy định tiêu chuẩn thanh lý, thì được trang bị thay thế sau khi đã sử dụng ít nhất 6 năm. Quy định này để đảm bảo xe được sử dụng ít nhất 2 nhiệm kỳ.

Với xe ô tô dùng chung, nếu pháp luật nước sở tại không quy định tiêu chuẩn thanh lý, sẽ thực hiện thanh lý sau khi đã sử dụng 10 năm, hoặc vận hành trên 200.000 km

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, các xe công phục vụ chức danh có tần suất sử dụng ít hơn xe ô tô sử dụng chung, lại có chất lượng tốt nhất. Nhiều xe chức danh khi được thay thế chất lượng vẫn tốt hơn các xe phục vụ công tác chung, nên việc tận dụng loại xe này để tiết kiệm ngân sách nhà nước là cần thiết.

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất các xe ô tô phục vụ chức danh tới thời hạn thanh lý, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động thì chuyển thành xe ô tô phục vụ công tác chung.

Các đề xuất sửa đổi trên được Bộ Tài chính đưa ra tại Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam tại nước ngoài, đang được lấy ý kiến.

Theo Lê Hữu Việt
Tiền Phong