Thứ bảy, 06/08/2016 - 07:00

Nhập ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng để gian lận, trốn thuế

Dân trí

Đa số các xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng là xe có giá trị lớn, khi xuất bán ghi giá trị trên hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50- 60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan hải quan. Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, mới đây, cơ quan này đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và công văn của Cục Thuế TP Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu để gian lận thuế, trốn thuế.

Báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng cho thấy, đa số các xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng là xe có giá trị lớn, khi xuất bán ghi giá trị trên hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50- 60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan hải quan, không phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

Dựa trên các quy định của Bộ Tài chính về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế Đà Nẵng và cục thuế các địa phương trong cả nước thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận.

Xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng có giá trị lớn nhưng giá trị xuất bán khai báo chỉ bằng nửa giá vốn
Xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng có giá trị lớn nhưng giá trị xuất bán khai báo chỉ bằng nửa giá vốn

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương thực hiện công tác quản lý thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ở khâu tiêu thụ nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, theo đúng quy định.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 26/10/2015, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

Cơ sở kinh doanh ô tô hoặc cá nhân được phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng thì khi nhận xe, cơ sở kinh doanh phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN. Các cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN đối với phần giá trị xe ô tô nhập khẩu bằng giá vốn xe nhập khẩu, theo xác định của cơ quan hải quan.

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng theo giá bán thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế GTGT, TTĐB và TNDN theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương thực hiện rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng; số lượng xe đã thực hiện xuất bán cho bên thứ 2; danh sách các đối tượng mua lại xe của bên nhập. Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, các cục thuế cần thực hiện ngay một số biện pháp quản lý thuế.

Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng còn hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện kiểm tra ngay để xác định nghĩa vụ thuế.

Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng nhưng thông báo giải thể không thực hiện quyết toán thuế, hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, cục thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế liên quan và các cơ quan chức năng để thực hiện việc xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng lưu ý các cục thuế cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu Chương trình quản lý ấn chỉ và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để thực hiện công tác công khai danh sách doanh nghiệp kinh doanh không nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ danh sách những chứng từ, hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp này nhưng chưa hoặc không nộp thuế.

Bích Diệp