Thứ hai, 02/04/2018 - 06:30

Nhân viên “thiếu sót”, công ty bầu Đức bỗng dưng… tăng lãi gấp 3 lần!

Dân trí

Sau khi kiểm toán vào cuộc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 tại báo cáo tài chính hợp nhất của hai công ty bầu Đức bất ngờ “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng, riêng Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn hơn 370 tỷ đồng. Nguyên nhân do “sai sót kế toán”, “thiếu sót chuyên môn” của nhân viên kế toán trước sức ép tiến độ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi hãng kiểm toán E&Y. Cả hai doanh nghiệp này đều do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của HAGL và HAGL Agrico vào đúng thời hạn chót đã giúp cổ phiếu của các doanh nghiệp này thoát án huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn giao dịch TPHCM (HSX).

Tuy vậy, sau kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai doanh nghiệp này lại bất ngờ giảm mạnh.

Cụ thể, tại HAGL, sau kiểm toán, lãi hợp nhất năm 2017 chênh lệch tới 661 tỷ đồng, giảm từ mức lãi 1.032,5 tỷ đồng xuống còn 371,6 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh bốc hơi hàng trăm tỷ đồng sau khi được kiểm toán, song việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán vào đúng thời hạn chót đã giúp cổ phiếu HAG và HNG thoát án huỷ niêm yết
Dù kết quả kinh doanh "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng sau khi được kiểm toán, song việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán vào đúng thời hạn chót đã giúp cổ phiếu HAG và HNG thoát án huỷ niêm yết

HAGL đã có văn bản giải trình về sự chênh lệch nói trên. Theo đó, sự chênh lệch này này chủ yếu đến từ việc tăng chi phí khác do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134,2 tỷ đồng; tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào gần 50,3 tỷ đồng; tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái gần 91 tỷ đồng và tăng chi phí thanh lý tài sản gần 10 tỷ đồng.

Sao kiểm toán, chi phí tài chính của HAGL cũng đã tăng do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con trên 130,4 tỷ đồng; thuế nhà thầu tại nhóm công ty Lào, Campuchia tăng gần 12,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, so với báo cáo tự lập của HAGL, chỉ tiêu giá vốn hàng bán tại báo cáo được kiểm toán tăng chủ yếu do giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết 65,9 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết tăng hơn 11 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 60,5 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí phải trả; dự phòng khoản phải thu và các khoản khác tăng 3,6 tỷ đồng; lãi dịch vụ tư vấn chưa hoàn thành giảm 56 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cũng thực hiện giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 18,2 tỷ đồng; tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gần 53,6 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con.

“Các khoản chênh lệch nêu trên là sai sót kế toán, do thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế toán và do lượng nghiệp vụ quá nhiều trong khi nhân viên phải cố gắng hoàn thành báo cáo tài chính quý trong quỹ thời gian cho phép là 30 ngày. Chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các sai sót tương tự trong tương lai”, lãnh đạo HAGL trần tình.

Còn về HAGL Agrico, so với báo cáo do công ty tự lập, lợi nhuận trước thuế tại báo cáo kiểm toán đã giảm 509 tỷ đồng xuống 441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 399 tỷ đồng xuống 527 tỷ đồng trong năm 2017.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG của HAGL đã có tới 6 phiên liên tục không tăng giá (với 5 phiên giảm, 1 phiên đứng giá), thị giá hiện ở mức 6.610 đồng/cổ phiếu, giảm 5% trong tuần và giảm gần 27% trong vòng 1 năm.

HNG của HAGL Agrico đóng cửa phiên cuối tuần tại mức giá 8.850 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 4,2% trong tuần và giảm 22,7% trong 1 năm qua.

Bích Diệp

Nhân viên “thiếu sót”, công ty bầu Đức bỗng dưng… tăng lãi gấp 3 lần! - 2