Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ

(Dân trí) - Hội đồng quản trị của Hoàng Anh gia Lai đã thống nhất việc mua gần 77 triệu cổ phần của Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai với tổng giá trị hơn 2.477 tỷ đồng. Việc mua vào được thanh toán bằng cách bù trừ các khoản nợ phải thu.

Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ - 1

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ mua 76.930.000 cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá 32.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng là 2.477,15 tỷ đồng.

Trong nghị quyết này nêu, công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai sở hữu dự án nông nghiệp tại huyện Paksong, tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào.

Việc mua vào được thanh toán bằng cách bù trừ các khoản nợ phải thu. Sau giao dịch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 98% vốn cổ phần của công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Thời điểm hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Báo cáo tài chính tự lập của tập đoàn này cho thấy, đến cuối năm 2017, Hoàng Anh Gia Lai đang có 7.282,4 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 9.064,9 tỷ đồng phải thu dài hạn.

Tuy nhiên, Hưng Thắng Lợi Gia Lai không xuất hiện trong phần thuyết minh về các khoản phải thu tại báo cáo tài chính mà được cho biết là tổ chức có giao dịch “cho mượn tạm” 500 tỷ đồng trong phần giao dịch với các bên liên quan của Hoàng Anh Gia Lai.

Bích Diệp

Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ - 2

Tin liên quan