Người dân không thiết tha, nhiều cây xăng bỏ hẳn trụ bán xăng sinh học E5

(Dân trí) - Với lượng tiêu thụ xăng E5 thấp cho nên nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ cũng dần lơ là việc giới thiệu bán xăng E5, thậm chí bỏ hẳn trụ bơm bán xăng E5 và chuyển sang xăng RON 95 khoáng.

Người dân không thiết tha, nhiều cây xăng bỏ hẳn trụ bán xăng sinh học E5 - 1

Xăng sinh học E5 vẫn chưa thật sự phát triển tương xứng với mục tiêu.

Một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu là Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) thời quan qua đã có nhiều văn bản kiến nghị liên quan tới việc kinh doanh và sử dụng xăng E5RON92 (xăng E5) gửi đến Bộ Công Thương và Tài chính. 

Theo nhận định của Saigon Petro, thời gian qua, xăng E5 chưa thật sự phát triển tương xứng với yêu cầu mục đích đề ra là thay thế xăng RON92 đã ngưng kinh doanh từ đầu năm 2018. 

“Qua tham khảo nhiều đầu mối có hệ thống phối trộn và mạng lưới kinh doanh xăng dầu lớn, tỷ trọng xăng E5 trong cơ cấu xăng bao gồm xăng E5 và xăng RON95 ngày càng giảm nhất là thời gian từ đầu năm 2019 trở lại đây. Riêng tại Saigon Petro, tỷ trọng xăng E5 bình quân năm 2018 là 30,06%, tháng 1/2019 là 25,58%, tháng 2/2019 là 22,74%, tháng 3/2019 là 19,76%”, báo cáo nêu.

Saigon Petro cho rằng những con số trên là “rất đáng báo động, cho thấy tỷ trọng xăng E5 có chiều hướng giảm tiếp tục trong thời gian tới”.

Lý giải về nguyên nhân, Saigon Petro cho rằng, công tác tuyên truyền về tác cụng của xăng E5 của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp có tiến hành nhưng còn ít, chưa thường xuyên. Thực tế nhiều người sử dụng không quan tâm tới xăng E5 và tâm lý sử dụng xăng khoáng để yên tâm về chất lượng, an toàn.

Trong khi đó, chênh lệch giá giữa xăng RON95 và xăng E5RON92 còn thấp, dẫn đến việc người sử dụng xăng chưa quan tâm đến xăng E5. Với lượng tiêu thụ xăng E5 thấp cho nên nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ cũng dần lơ là việc giới thiệu bán xăng E5, thậm chí bỏ hẳn trụ bơm bán xăng E5 và chuyển sang xăng RON 95 khoáng.

Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp tiêu thụ mạnh mặt hàng xăng E5, thì quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp đầu mối đó sẽ giảm đáng kể (không loại trừ bị âm) trong khi các doanh nghiệp đầu mối không có mặt hàng xăng E5 thì quỹ này vẫn được bảo đảm. Điều này sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh mặt hàng xăng E5.

Liên quan tới các chính sách để phát triển xăng sinh học, Saigon Petro kiến nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác dụng của xăng E5. Đồng thời, để tạo khoảng cách chênh lệch giá so với xăng RON95 đủ lớn và đúng quy định về khung thuế bảo vệ môi trường, Saigon Petro đề nghị áp dụng thu thuế bảo vệ môi trường trên giá trị tuyệt đối cho từng loại xăng. 

“Cần xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường xăng E5 theo số tuyệt đối một cách phù hợp, ví dụ 500-1.000 đồng/lít, không tính thuế theo tỷ lệ ethannol như hiện nay (hiện chênh lệch thuế bảo vệ môi trường chỉ 200 đồng/lít). Mục tiêu là tạo ra chênh lệch giữa giá bán lẻ xăng E5 và RON95 khoảng 2.000-2.500 đồng/lít”, doanh nghiệp đầu mối này kiến nghị.

Phương Dung

Tin liên quan