Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tính toán lại phương án sáp nhập PGBank

Dân trí Đại diện VietinBank cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu ngân hàng này thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng.
>>VietinBank miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT đến từ IFC và BTMU
>>Bitexco thoát khó, trả nợ được đúng hạn cho Vietinbank

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 trước đây, cổ đông VietinBank đã thông qua tờ trình sáp nhập PGBank. Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2015, HĐQT ngân hàng VietinBank đề xuất cổ đông phê duyệt phương án trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 282 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế tương đương 565 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, ngân hàng đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại là 82 tỷ đồng.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng là 1:0,9, tức một cổ phiếu PGBank đổi được 0,9 cổ phiếu CTG của VietinBank. VietinBank cũng đã tiếp tục thuê tư vấn độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc này.


Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank

Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank

Tuy nhiên, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông sáng nay 17/4, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành trong năm do các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành. Hiện ngân hàng này đang phối hợp với PGBank để đánh giá lại phương án sáp nhập sao cho hiệu quả để báo cáo NHNN.

"Sau khi xem xét, NHNN đã tiếp tục yêu cầu VietinBank thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa VietinBank và PGBank", lãnh đạo VietinBank cho hay.

Sau khi có yêu cầu của NHNN, VietinBank đã tiếp tục thuê tư vấn độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc này và hiện nay VietinBank đang trong quá trình đàm phán, thống nhất lại với PGBank để báo cáo NHNN.

Ngoài ra, đề cập tới hoạt động trong năm 2017, lãnh đạo VietinBank cho biết, ngân hàng tiếp tục phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu GPBank và OceanBank trình Chính phủ, NHNN để kiện toàn, phát triển ổn định hai ngân hàng trong thời gian tới. Ngoài ra, VietinBank cũng đã hỗ trợ nhân sự cấp cao cho Ngân hàng Đông Á trong quá trình tái cơ cấu theo chủ trương của NHNN.

Chủ tịch VietinBank: "Trong mọi trường hợp vẫn đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu"

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Một vấn đề rất quan trọng mà ngân hàng cần phải cấp thiết làm, đó là tăng vốn tự có để đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, Basel II. Để có thể tăng được vốn tự có, ngân hàng này sẽ thực hiện nhiều biện pháp như phát hành trái phiếu thứ cấp, phát hành cổ phiếu tăng vốn, thực hiện cơ cấu lại tài sản.

Về việc đáp ứng tiêu chí của Basel II, từ năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các NHTM trong việc triển khai Basel II. Việc áp dụng Basel II giai đoạn I được Ngân hàng Nhà nước thực hiện từ 2014 – 2018 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Ngân hàng này đã đáp ứng đúng tiến độ Ngân hàng Nhà nước giao, sẵn sàng phương pháp luận theo Basel II trong việc tính vốn.

“Việc tham gia Basel II, chúng tôi không chỉ hướng tới việc tính vốn theo Basel II theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mà còn tiếp tục cải thiện cơ cấu quản trị, lý luận”, ông Thắng cho biết.

Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Basel II, ông Thắng cho biết, trong mọi trường hợp ngân hàng vẫn đáp bảo tỷ lệ 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Thắng nhấn mạnh, "mong muốn của ngân hàng là hệ số CAR sẽ ở mức cao nhất có thể, nhưng trong mọi trường hợp vẫn phải đảm bảo ở mức 8% (mức tối thiểu theo quy định của NHNN và Basel II".

An Hạ