Chủ nhật, 08/01/2017 - 16:55

Ngân hàng Nhà nước dẫn dắt thị trường ngoại hối, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Dân trí

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, trong năm 2017 này, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; đồng thời tham gia là người dẫn dắt thị trường ngoại hối, tỷ giá.

Chỉ đạo tại hội nghị Vietcombank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã có những nhận định liên quan tới kinh tế trong năm 2017 và những định hướng điều hành về chính sách tiền tệ.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cho rằng, kinh tế tuy phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng còn chậm. Năm nay cần đạt mức GDP tăng 6,7%, lạm phát bình quân 4% là những thách thức lớn trong điều hành vĩ mô. Như vậy sẽ tác động đến điều hành của ngành ngân hàng.

“Mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đây là mục tiêu kiên định của NHNN. Điều hành đồng bộ linh hoạt thị trường tiền tệ, ổn định công cụ lãi suất để giữ ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay”, Thống đốc nhấn mạnh.

Về tỷ giá, ông Hưng cho rằng, năm 2017 là năm khó khăn trong điều hành tỷ giá. Ngoại hối, cán cân thanh toán năm 2017 được dự báo không cao so với 2016 như lại chịu nhiều tác động bất lợi từ chính sách tiền tệ của các nước, áp lực từ việc tăng lãi suất của FED.

“Do vậy, năm nay NHNN sẽ điều hành rất linh hoạt thị trường ngoại hối, tỷ giá. NHNN sẽ tham gia là người dẫn dắt thị trường”, Thống đốc nhấn mạnh.


Thống đốc Lê Minh Hưng: NHNN sẽ tham gia là người dẫn dắt thị trường”

Thống đốc Lê Minh Hưng: "NHNN sẽ tham gia là người dẫn dắt thị trường”

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 4/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thông tin, NHNN xác định mục tiêu năm 2017 là ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016, nếu có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay với đối tượng và kỳ hạn cụ thể.

Để đạt được như vậy, năm 2017 chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành thông qua thị trường liên ngân hàng, qua các kênh nghiệp vụ thị trường mở điều tiết thanh khoản và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý để các tổ chức tín dụng (TCTD) nếu có khó khăn về thanh khoản có thể tiếp cận được nguồn vốn này mà không phải huy động trên thị trường 1 (thị trường diễn ra hoạt động huy động và cho vay giữa các ngân hàng thương mại và người dân), làm tăng lãi suất trên thị trường 1.

Đồng thời NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD, bản thân các TCTD phải cân đối cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, thực hiện chi phí hoạt động ngân hàng hợp lý để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Các TCTD phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, đặc biệt sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, vì nợ xấu được xử lý thì tất cả các vấn đề về cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí sẽ dễ dàng đạt được.

Theo bà Hồng, Thống đốc NHNN cũng đã quyết định đưa chỉ tiêu định hướng cho mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phát triển kinh tế. Theo đó, Thống đốc cho phép định hướng tăng trưởng tín dụng nằm ở mức khoảng 18%, tổng phương tiện thanh toán tăng 16-18%. Cách thức tổ chức điều hành của NHNN tùy theo diễn biến thực tế có điều chỉnh phù hợp để kiểm soát lạm phát ở mức như Quốc hội đề ra.

Nguyễn Hiền