Ngân hàng lý giải thừa vốn vẫn cạnh tranh tăng lãi suất huy động

(Dân trí) - Đa số ý kiến từ các ngân hàng thương mại cho rằng, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua là phù hợp. Diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động thị trường I chưa giảm được khi lãi suất thị trường II (liên ngân hàng) thấp, thanh khoản dồi dào.

Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ trì một cuộc họp với các tổ chức tín dụng để đánh giá tình hình thị trường tiền tệ 8 tháng đầu năm và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm.

Một trong những nội dung được bàn luận sôi nổi tại cuộc họp chính là vấn đề lãi suất. Đa số ý kiến từ các ngân hàng thương mại cho rằng, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua là phù hợp. Diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động thị trường I chưa giảm được khi lãi suất thị trường II (liên ngân hàng) thấp, thanh khoản dồi dào.

Nguyên nhân chủ yếu là do các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm thị phần, dư thừa thanh khoản là tạm thời, nhưng nhu cầu vốn vay từ hệ thống ngân hàng, kể cả vốn vay trung và dài hạn đã khiến các TCTD vẫn cạnh tranh nguồn vốn huy động; vấn đề lòng tin của thị trường bị ảnh hưởng trước một số thông tin bất lợi đến hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh chỉ đạo các ngân hàng trong quá trình phát triển cần đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, phát triển lành mạnh và đặc biệt là duy trì yếu tố lòng tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng.Trong hoạt động thị trường liên ngân hàng, yếu tố lòng tin là quan trọng để thị trường vận hành thông suốt. Với vai trò quản lý hoạt động hệ thống, NHNN luôn theo dõi sát thị trường, sẵn sang hỗ trợ kịp thời thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, NHNN ghi nhận kết quả hoạt động của các TCTD trong thời gian qua và trong hoạt động điều hành của ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ theo đúng mục tiêu của Chính phủ đã giao và định hướng của Thống đốc NHNN.


Diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động thị trường I chưa giảm được khi lãi suất thị trường II (liên ngân hàng) thấp, thanh khoản dồi dào.

Diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động thị trường I chưa giảm được khi lãi suất thị trường II (liên ngân hàng) thấp, thanh khoản dồi dào.

Về điều tiết các công cụ chính sách tiền tệ, về cơ bản, trong 8 tháng đầu năm, NHNN bám sát thị trường để điều hành linh hoạt các công cụ tiền tệ, duy trì thanh khoản ở mức hợp lý, hỗ trợ cho mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp và giảm bớt áp lực tăng lãi suất đối với thị trường I.

Đánh giá về lãi suất, đại diện NHNN cho hay, chủ trương của NHNN trong giai đoạn vừa qua là thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất huy động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Do đó, các giải pháp NHNN thực hiện thời gian qua là cố gắng giữ nguyên mức lãi suất điều hành, hỗ trợ, giảm bớt áp lực như ban hành sửa đổi Thông tư quy định về giới hạn an toàn, trong đó có các chỉ tiêu an toàn được quy định với thời hạn, lộ trình cụ thể để giảm bớt áp lực trên thị trường.

Qua rà soát đánh giá của NHNN, trong 8 tháng đầu năm, lãi suất huy động cơ bản ổn định, có xu hướng tăng nhẹ 0,2-0,3% trong giữa tháng 2 đến tháng 3. Từ tháng 5 trở lại đây, có TCTD điều chỉnh tăng, có TCTD điều chỉnh giảm, nhưng xu hướng chung là ổn định.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD về cơ bản diễn biến ổn định, từ cuối tháng 4, các NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.

An Hạ

Bài liên quan
Đang được quan tâm