Ngân hàng cũng có thể bị tuyên bố phá sản

(Dân trí) - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng, Toà án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản đối với tổ chức tín dụng.

Ngân hàng cũng có thể bị tuyên bố phá sản
Dự thảo luật Phá sản lần này dành hẳn một chương quy định về thủ tục phá sản của các tổ chức tín dụng.

Ngày 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố dự thảo luật Phá sản (sửa đổi), trong đó có quy định về thủ tục phá sản của các tổ chức tín dụng. Đây được xem là một nội dung mới nhất của dự thảo Luật này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo đó, tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán.
 
Trong trường hợp này mà tổ chức tín dụng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Ngân hàng Nhà nước có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đó.

Đặc biệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng, Toà án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản đối với tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, Tòa án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng khi đã có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Về điều khoản hoàn trả khoản vay đặc biệt khi tổ chức tín dụng bị đóng cửa, dự thảo quy định: Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, nhưng vẫn không phục hồi được mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Nhà nước, tổ chức tín dụng khác trước khi thực hiện việc phân chia tài sản.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản, người có tài sản ủy thác cho tổ chức tín dụng, gửi tổ chức tín dụng giữ hộ, giao tổ chức tín dụng quản lý thông qua hợp đồng ủy thác, giữ hộ, quản lý tài sản phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và các hồ sơ giấy tờ liên quan với Chấp hành viên để nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Góp ý cho dự thảo, có ý kiến cho rằng, cần quy định riêng thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng vì việc phá sản đối với tổ chức tín dụng có tính đặc thù, liên quan đến người gửi tiền, có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân.

Nguyễn Hiền
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước