Thứ tư, 26/10/2016 - 19:16

Ngân hàng cổ phần đầu tiên công bố lãi hàng trăm tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý III của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho hay, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Báo cáo tài chính quý III, thu nhập lãi thuần trong quý của ngân hàng này tăng 70% lên 1,198 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của LienVietPostBank đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 865 tỷ đồng, tăng gấp 2.5 lần 9 tháng đầu năm 2015 và tương đương 94.5% kế hoạch cả năm 2016; lợi nhuận sau thuế gần 700 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.


Báo cáo tài chính quý III của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho hay, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý III của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho hay, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về dòng tiền hoạt động, trong 3 quý đầu năm, LienVietPostBank đã trả chi phí lãi và các chi phí tương tự hơn 3,108 tỷ đồng, tăng 12%. Còn dòng tiền chi cho kinh doanh chứng khoán tăng 4,813 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước giảm 4,902 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng dương 7,987 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 2,017.5 tỷ đồng chủ yếu do tăng tiền gửi của khách hàng; tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD và thu nhập lãi cũng như các khoản thu nhập tương tự gia tăng.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản có của LienVietPostBank đạt 133,080 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm (107,587 tỷ đồng); trong đó tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 lần lên 11,493.5 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 107,053 tỷ đồng, tăng 34%; cho vay khách hàng ghi nhận 71,880 tỷ đồng, tăng 29.5% so với đầu năm.

PV