1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng "khủng" 40%

(Dân trí) - Ngân hàng đã thông qua việc chi trả cổ tức với mức chia là 14,68% bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Ngày 29/4, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Tại phiên họp, cổ đông dành sự quan tâm lớn đến kế hoạch tăng trưởng, chiến lược cốt lõi trong năm 2021 và việc chia cổ tức.

Ông Trần Ngọc Tâm - Tổng giám đốc Nam A Bank - cho biết, năm 2021, ban lãnh đạo ngân hàng  đã thông qua các kế hoạch kinh doanh như tổng tài sản đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10,2%, huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 16%, lợi nhuận hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2020. 

Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng khủng 40% - 1

Ông Trần Ngọc Tâm - Tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ thông tin tại phiên họp (Ảnh: Đ.V).

Ông Tâm nói ngân hàng xác định tiếp tục chiến lược mũi nhọn số hóa và sắp tới sẽ có những bước tiến về chuyển đổi số.

Tại phiên họp, ngân hàng cũng thông qua chi trả cổ tức với mức chia cổ tức là 14,68% bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt để hỗ trợ kế hoạch tăng vốn. Ngân hàng cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn tiếp theo lên 8.564 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Theo báo cáo tài chính, năm 2020, Nam A Bank có tổng tài sản là 134.315 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.005 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Huy động vốn khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 105.211 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2020, trong đó số dư phát hành trái phiếu đạt 1.000 tỷ đồng…

Năm 2020, cổ phiếu NAB của Nam A Bank chính thức lên sàn UPCoM.