1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mua lại nợ xấu từ VAMC để xử lý, lợi nhuận vẫn tăng 25%

Trong khi nhiều tổ chức tín dụng chật vật với khối nợ xấu "khủng" thì ngân hàng này lại mua về nợ xấu từ VAMC để xử lý và vẫn đảm bảo tăng trưởng tín dụng 15,7% so với cuối năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng này đã tăng 10% sau nửa năm, vượt mức 115.000 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng đạt 75.686 tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 69.205 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng phần lớn đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng hơn 30% so với cuối 2016. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB đến cuối tháng 6 ở mức 2,59%, trong khi vẫn tiếp tục mua lại trái phiếu từ VAMC để xử lý thu nợ. Luỹ kế, số nợ mua lại từ VAMC để xử lý đã chiếm gần 50% tổng số dư ban đầu đã bán cho VAMC. Ngân hàng đang có tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 69%, và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 46%.

VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.
VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 380 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế hoạch năm. VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.

Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục chính: thu nhập lãi thuần tăng 23%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 54%. Chất lượng của danh mục cho vay được kiểm soát tốt, cùng với tốc độ xử lý nợ xấu nhanh chóng đã giúp chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao. Năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức là 9% bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu thưởng. Năm 2015, tỷ lệ chia là 8,5% bằng tiền mặt và 16,5% bằng cổ phiếu thưởng. Năm 2016, ngân hàng đã hoàn tất việc chia 5% cổ tức bằng tiền mặt ngày 5/7/2017, và sẽ sớm công bố thông tin về kế hoạch trả cổ phiếu thưởng.

Đối với hệ thống ngân hàng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, dựa trên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, cũng như tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng như là tiêu chí bắt buộc.

Vừa qua, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) và VIB đã có các cuộc thảo luận chiến lược về việc tăng cường hợp tác kinh doanh giữa 2 ngân hàng tại Việt nam trong giai đoạn tiếp theo bằng việc, hai bên tiếp tục ký mới một thoả thuận trao đổi năng lực với thời hạn 3 năm.

Đồng thời, hai bên cũng đã ký thoả thuận chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh CBA TPHCM về cho VIB quản lý. Theo thoả thuận chuyển giao này, toàn bộ cơ sở khách hàng, đội ngũ cán bộ, địa điểm kinh doanh, hệ thống ATM của CBA sẽ được tiếp tục phục vụ, quản lý và phát triển bởi VIB. Đây cũng là ngân hàng nội địa đầu tiên mua lại toàn bộ chi nhánh hoạt động kinh doanh của một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Mai Chi