Mỗi tháng xử lý 9,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu; cổ phần hóa Agribank

(Dân trí) - Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42

Sáng nay 15/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Thực tế triển khai cho thấy Nghị quyết 42 đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trước đây. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: Lũy kế từ 15/8/2017 (thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến 31/8/2019, toàn hệ thống đã xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42.

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

"Kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng", Thống đốc nhấn mạnh.

Mỗi tháng xử lý 9,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu; cổ phần hóa Agribank - 1

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước: Đến nay, về cơ bản, các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững. Năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng được củng cố, vốn điều lệ tăng dần. Chất lượng quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế. Cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp từng bước được kiện toàn. Chức năng giám sát của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên được tách bạch với chức năng quản lý của ban điều hành. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động được chú trọng, tăng cường...

Qua đó, chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng từng bước được cải thiện. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (theo Thông tư số 02) của hệ thống tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31/8/2019 là 1,98%).

 Cổ phần hóa Agribank

Thời gian tới, để đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42, Quyết định 1058 và Quyết định 986, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng và các đơn vị khác trong toàn ngành ngân hàng nghiêm túc thực hiện các giải pháp và lộ trình đề ra tại Nghị quyết 42, Quyết định 1058, Quyết định 986 cũng như chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2019, trong đó tập trung vào một số giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, các cơ chế chính sách hỗ trợ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, quy định về quản trị, điều hành, quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng,... bảo đảm phù hợp thực tiễn tại Việt Nam và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Thứ hai, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án đã được phê duyệt để chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thứ ba, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tham mưu xử lý về vấn đề tăng vốn của các ngân hàng thương mại Nhà nước và cổ phần hóa Agribank.

Thứ tư, tập trung xử lý phương án cơ cấu lại một số ngân hàng mua bắt buộc trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.

Mỗi tháng xử lý 9,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu; cổ phần hóa Agribank - 2

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Thứ năm, tiếp tục xử lý các tổ chức tín dụng phi ngân hàng yếu kém trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc thù cơ cấu lại đối với từng tổ chức. Phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản trong việc xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty con của Tập đoàn trực thuộc.

Thứ sáu, tập trung xử lý và hoàn thiện cơ chế xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém không có khả năng phục hồi bằng các hình thức phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Thứ sau, tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định; chủ động nhận diện các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu để có các giải pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh; tăng cường, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai Chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế (Basel II) tại Việt Nam; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.

 Nguyễn Hiền

Bài liên quan
Đang được quan tâm