Lao động "thấp" được lương "cao" và chuyện "ghế" công chức trong doanh nghiệp

Dân trí “Tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước chưa theo vị trí công việc, nhìn chung bình quân số tiền trả cho lao động có trình độ “thấp” đang “cao” hơn so với thị trường. Ngược lại lao động kỹ thuật “cao” bị trả lương “thấp” hơn so với thị trường”, Tiến sĩ Cung nói.
>>Một số doanh nghiệp “khủng” đang bị “khuyết”... Chủ tịch, Tổng Giám đốc!
>>Trưởng Ban Kinh tế: Phải xoá bỏ cơ chế xin-cho để doanh nghiệp Nhà nước phát triển

Theo ông Cung, chính việc trả lương bất đối xứng, không theo quy luật  dẫn đến chảy máu chất xám của doanh nghiệp Nhà nước đến các thành phẩn kinh tế khác và khiến khu vực Nhà nước trở thành nơi yên phận cho nhiều người, nhiều mối quan hệ. 

Lao động thấp được lương cao và chuyện ghế công chức trong doanh nghiệp - 1

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

Bức tranh kinh tế Nhà nước, đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước được lột tả khá rõ nét bởi Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Dân Trí xin trích lược những ý kiến của ông Cung về đánh giá vai trò, mô hình của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam.

Thưa ông, quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra rất chậm, có nhiều nơi tắc nghẽn hoặc làm cho xong. Theo ông thời gian tới cần có đổi mới gì để tái cơ cấu khu vực này nhanh hơn để giải phóng sức sản xuất và tài sản quốc gia? 

Đúng là thời gian qua, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước diễn ra chậm, theo tôi cần đẩy mạnh theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. 

Điều đặc biệt là, doanh nghiệp Nhà nước chưa được tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích. Đây có lẽ là vấn đề nan giải, tốn kém nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình đi lên, bứt phát của chính mình.  

Doanh nghiệp Nhà nước có vai trò to lớn nhưng vẫn chỉ nằm ở tiềm năng, lợi thế, nhiều doanh nghiệp vẫn khó phát triển?

Muốn đánh giá thành phần kinh tế nào thì chúng ta phải nhìn vào tỷ trọng đóng góp của họ đối với nền kinh tế. Tỷ trọng của kinh tế nhà nước trong GDP có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì đóng góp bình quân 28-29% GDP trong giai đoạn 2011-2020.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu từ doanh nghiệp Nhà nước năm 2011 đạt 17,5%, năm 2012 là 19,4%, năm 2013 là 22,8%, năm 2014 là 21,4%, năm 2015 là 15,7%, năm 2016 là 13,5%, năm 2017 là 11,4% và năm 2018 ước tính đạt 10,7%. Số này đang giảm dần, minh chứng cho sự thiếu hiệu quả hoạt động về thu ngân sách.

Về vốn đầu tư, doanh nghiệp Nhà nước là nhân tố đóng góp 47,3% tăng trưởng GDP năm 2018. Trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ trọng bình quân của kinh tế nhà nước giai đoạn 2011-2020 là 35,5%, kinh tế ngoài nhà nước là 41,3%, khu vực FDI là 22,9%. 

Hiệu quả vốn đầu tư nhà nước có xu hướng tăng, nhưng vẫn ở mức thấp hơn hiệu quả đầu tư bình quân chung của nền kinh tế và vẫn còn thấp hơn so với hiệu quả đầu tư vốn của thành phần kinh tế khác.

Doanh nghiệp Nhà nước nắm trong tay cơ hội, tài sản và lợi thế đất đai, song chính việc “ngồi trên mâm vàng” đã khiến họ yếu kém so với tư nhân và thông lệ quốc tế, ông có đồng quan điểm về vấn đề này?

Quản trị của khu vực doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với chuẩn mực quốc tế. Mặc dù đã hình thành pháp luật kinh doanh nhưng việc thực thi chưa nghiêm đang khiến họ không hiệu quả.

Điển hình là việc không quyết liệt thực hiện thủ tục phá sản một số doanh nghiệp đang ở trong tình trạng phải bị phá sản hay tiếp tục hỗ trợ một số dự án thua lỗ không có dấu hiệu phục hồi…

Đến nay, Việt Nam chưa tách bạch hoàn toàn và triệt để giữa quản lý thuộc chức năng sở hữu và quản lý nhà nước. Chính sách phát triển ngành còn đan xen với chính sách chủ sở hữu của nhà nước; đầu tư Nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ các thành phần kinh tế còn đan xen với đầu tư vốn chủ sở hữu nhà nước cho doanh nghiệp Nhà nước.

Hệ quả là khó xây dựng khung khổ quản trị rõ ràng như khu vực doanh nghiệp tư nhân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đối xử bất bình đẳng và hạn chế cạnh tranh trên thực tế. 

Theo ông những hạn chế về mặt chính sách quản lý nào còn thiếu cần được nêu ra, sửa đổi trong thời gian tới?

Thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp Nhà nước (ví dụ của OECD 2015) yêu cầu việc thực hiện quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước phải minh bạch, đạt tiêu chuẩn cao về trách nhiệm giải trình, tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tuy vậy, trách nhiệm giải trình, hiệu quả và hiệu lực thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam chưa đạt yêu cầu này.

Hiện nay tại Việt Nam, trách nhiệm giám sát doanh nghiệp Nhà nước còn phân tán, không cơ quan nào có đủ thẩm quyền và khả năng theo dõi, đánh giá doanh nghiệp một cách đầy đủ, hiệu quả và toàn diện.

Nhà nước và cơ quan chủ sở hữu thiếu cơ sở dữ liệu thống nhất, đầy đủ và cập nhật về vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cũng như danh mục đầy đủ tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước, nên thiếu công cụ để thực hiện tốt chức năng giám sát, cảnh báo. 

Cơ chế là một chuyện, quản lý hiệu quả, thậm chí tạo lợi thế gia tăng phụ thuộc lãnh đạo, người đứng đầu hay nói cách khác là con người. Theo ông, phải chăng chúng ta chưa sử dụng tốt hoặc kích thích nguồn lực con người trong doanh nghiệp Nhà nước?

Tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước chưa theo vị trí công việc, nhìn chung bình quân số tiền trả cho lao động có trình độ “thấp” đang “cao” hơn so với thị trường. Ngược lại lao động kỹ thuật “cao” lại bị trả lương “thấp” hơn so với thị trường. Chính vì điều này dẫn đến tình trạng chuyển dịch lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao sang khu vực doanh nghiệp khác. 

Quy định về tuyển chọn, đãi ngộ đối với cán bộ quản lý chưa đạt mục tiêu thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao.

Người quản lý doanh nghiệp Nhà nước còn gắn với chế độ viên chức, công chức. Chế độ đãi ngộ và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước cơ bản vẫn theo nguyên tắc như đối với viên chức nhà nước, không tạo được động lực gắn với trách nhiệm, phù hợp với sự vận hành của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. 

Chất lượng cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu mong muốn. Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa không hút được đầu tư tư nhân, không có cổ đông chiến lược, chưa đạt mục tiêu tái cơ cấu sở hữu để nâng cao chất lượng quản trị, tăng sức mạnh tài chính, tiếp cận thị trường và công nghệ mới?

Về pháp luật, cổ đông chiến lược đang bị đối xử như những cổ đông thông thường, không có lợi ích hấp dẫn đặc biệt nào khác ngoài quyền tham gia vào doanh nghiệp theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

Về kinh tế, hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Nhà nước trước cổ phần hóa còn thấp, cùng với những lợi thế kinh tế, lợi thế đất đai, vị thế cạnh tranh, độc quyền và lợi thể chính sách ngày càng thu hẹp là những yếu tố làm cho sức hấp dẫn của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không còn quá lớn. 

Nhìn ở góc độ thể chế cạnh tranh, phần lớn doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách của doanh nghiệp Nhà nước nằm ở các ngành, lĩnh vực ít có cạnh tranh với khu vực tư nhân. 

Ở các ngành có cạnh tranh cao giữa các thành phần kinh tế như thương mại, xây dựng, công nghiệp chế tạo…thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước còn thấp, chứng tỏ áp lực cạnh tranh đã bộc lộ hạn chế của họ.

Theo ông, để doanh nghiệp Nhà nước không còn “hàm oan”, giúp tiềm năng trở thành động năng, cơ năng cho phát triển, chính sách pháp luật và cơ chế cần tháo gỡ những gì?

Theo tôi, thời gian tới dứt khoát không để cơ hội hình thành các mối quan hệ lợi ích, trục lợi từ vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh bằng cơ chế giám sát từ bên trong lẫn bên ngoài.

Cần công khai thông tin và minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, không để các cơ quan Nhà nước chi phối quá nhiều hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

Kinh tế tư nhân đã được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế cho thấy tính cấp bách của việc đổi mới triệt để khu vực doanh nghiệp tư nhân, để doanh nghiệp Nhà nước không “ôm mâm vàng”, không ngáng đường các thành phần kinh tế khác.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Tuyền
(Thực hiện)

MỚI NHẤT
Năm 2020, xe nội địa đồng loạt giảm giá, tha hồ chọn mua ô tô
Năm 2020, xe nội địa đồng loạt giảm giá, tha hồ chọn mua ô tô

Theo dự báo, thị trường ô tô năm 2020 sẽ đạt quy mô từ 450.000-500.000 xe. Nhiều mẫu xe mới được trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế trẻ trung ra mắt, cạnh tranh ngày càng quyết liệt nên giá tiếp tục giảm.

Thứ năm, 30/01/2020 - 06:17

Hoang tin 1 khẩu trang phòng ngừa virus corona giá 50 ngàn đồng
Hoang tin 1 khẩu trang phòng ngừa virus corona giá 50 ngàn đồng

(Dân trí) - Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh mua 3 chiếc khẩu trang ở Hội An để phòng ngừa virus corona giá 150 ngàn đồng khiến nhiều người sốc với giá cắt cổ; tuy nhiên sự việc không như nhiều người nghĩ.

Thứ năm, 30/01/2020 - 06:15

Đẩy tiến độ nhiệt điện "khủng" vốn vài tỷ đô ở Nam Định: Hai kiến nghị “đặc biệt"
Đẩy tiến độ nhiệt điện "khủng" vốn vài tỷ đô ở Nam Định: Hai kiến nghị “đặc biệt"

(Dân trí) - Dự án BOT nhiệt điện Nam Định 1 là dự án BOT nguồn điện cuối cùng sử dụng than trong nước do TKV cung cấp và đến nay Dự án đã triển khai được gần 10 năm. Do vậy, Bộ Công Thương cho rằng việc thúc đẩy tiến độ dự án rất cần thiết...

Thứ năm, 30/01/2020 - 06:15

Giới kinh doanh làm gì để được may mắn đầu năm?
Giới kinh doanh làm gì để được may mắn đầu năm?

(Dân trí) - Những người làm kinh doanh vẫn luôn quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, chính vì vậy họ có rất nhiều hoạt động vào những ngày đầu năm với muốn có một năm mới hanh thông, tài lộc tràn đầy, thuận lợi cả năm. Quý độc giả có thể tham khảo một số hoạt động bên dưới để mang đến may mắn cho mình.

Thứ năm, 30/01/2020 - 06:00

Bộ Tài chính: Không thông quan chuyến bay từ vùng có dịch Trung Quốc đến Việt Nam
Bộ Tài chính: Không thông quan chuyến bay từ vùng có dịch Trung Quốc đến Việt Nam

(Dân trí) - “Không thực hiện thủ tục hải quan đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bày từ vùng có dịch đến Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Thứ tư, 29/01/2020 - 07:00

20 nghìn đồng/mớ rau cần, thịt lợn tăng giá đầu năm mới
20 nghìn đồng/mớ rau cần, thịt lợn tăng giá đầu năm mới

(Dân trí) - Dù thời tiết đẹp, nhưng giá rau củ trong những ngày đầu năm đã tăng gấp 2 - 3 lần so với dịp trước Tết.

Thứ tư, 29/01/2020 - 05:32

Trung Quốc hạn chế đi lại, virus corona ảnh hưởng tới các nền kinh tế châu Á
Trung Quốc hạn chế đi lại, virus corona ảnh hưởng tới các nền kinh tế châu Á

(Dân trí) - Các ngành liên quan đến du lịch ở Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam và Úc được dự báo sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi dịch virus corona.

Thứ tư, 29/01/2020 - 03:05

"Siêu" Uỷ ban quản lý vốn muốn các bộ tiếp tục xử lý dự án "khó nhằn"
"Siêu" Uỷ ban quản lý vốn muốn các bộ tiếp tục xử lý dự án "khó nhằn"

(Dân trí) - Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đề nghị giao các bộ tiếp tục xử lý một số dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cho đến khi hoàn thành nghiệm thu, quyết toán.

Thứ tư, 29/01/2020 - 02:55

Virus corona hoành hoành, hàng Trung Quốc vào Việt Nam ảnh hưởng ra sao?
Virus corona hoành hoành, hàng Trung Quốc vào Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

(Dân trí) - Cục Xuất nhập khẩu cho biết, nếu dịch kéo dài, việc thông thương, đi lại tại các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị hạn chế thì chắc chắn lưu lượng hàng hóa thông qua các cửa khẩu sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ tư, 29/01/2020 - 01:13

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ “về đích” trong năm 2020
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ “về đích” trong năm 2020

(Dân trí) - Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) - Bộ Giao thông vận tải, năm 2020 dự kiến hoàn thành 28 công trình, dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 52.500 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Thứ tư, 29/01/2020 - 01:00

Mùng 5 Tết: Hàng quán "đắt khách”, phục vụ không xuể
Mùng 5 Tết: Hàng quán "đắt khách”, phục vụ không xuể

(Dân trí) - Nhiều quán phở, bánh bèo, cháo canh, ram bánh mướt ở thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có lượng khách đông đảo. Xe của khách đậu kín các quán ăn.

Thứ tư, 29/01/2020 - 10:51

Thông báo về việc khóa thẻ phát sinh giao dịch nghi ngờ giả mạo
Thông báo về việc khóa thẻ phát sinh giao dịch nghi ngờ giả mạo

(Dân trí) - Qua quá trình giám sát thường xuyên, hệ thống quản trị rủi ro thẻ của VCB đã phát hiện một số giao dịch giả mạo cùng được thực hiện trên 1 trang thanh toán điện tử tại nước ngoài.

Thứ tư, 29/01/2020 - 10:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Mua vàng Thần Tài – Khai xuân như ý
Mua vàng Thần Tài – Khai xuân như ý

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, rước lộc thần tài đã trở thành nét văn hóa đẹp của người dân vừa cầu may vừa tích của tốt lành giàu giá trị. Vì thế, cứ đến ngày mồng 10 tháng Giêng – ngày Vía Thần Tài Giêng âm lịch, người dân lại tấp nập đi mua vàng và trang sức để đón lộc, cầu may cho cả năm sung túc, hạnh phúc đong đầy...

Thứ tư, 29/01/2020 - 08:00

Giá vàng biến động khôn lường, rình rập đỉnh cao 7 năm
Giá vàng biến động khôn lường, rình rập đỉnh cao 7 năm

(Dân trí) - Giới phân tích thị trường cho rằng, giá vàng đang có cơ hội tăng lên mức cao mới của 7 năm trong vài tuần tới. Trong năm 2019, giá vàng ghi nhận mức đỉnh trên 1.600 USD/ounce khi tướng Iran bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ.

Thứ tư, 29/01/2020 - 07:58

Mỗi năm chia nhau gần 6.000 tỷ đồng, làng tỷ phú hiếm có Việt Nam
Mỗi năm chia nhau gần 6.000 tỷ đồng, làng tỷ phú hiếm có Việt Nam

Chỉ trồng rau, cây ăn trái, chăn nuôi gia trại,... theo chuỗi liên kết mà người nông dân ở một số vùng quê nước ta có thể thu tới vài ngàn tỷ đồng một năm. Nhiều hộ gia đình nhờ đó có cơ hội đổi đời, trở thành tỷ phú.

Thứ tư, 29/01/2020 - 06:34

Đua nhau đổ tiền vào đất nền, mua vàng cất két: Huy động vốn trong dân cách nào?
Đua nhau đổ tiền vào đất nền, mua vàng cất két: Huy động vốn trong dân cách nào?

(Dân trí) - Ông Đỗ Văn Sinh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng muốn huy động tốt nguồn lực trong dân, đưa tiền, vàng găm giữ... vào kinh doanh sản xuất phải có một chính sách đồng bộ.

Thứ tư, 29/01/2020 - 06:00

Hàng không Việt Nam: Đừng so với Lào và Campuchia, hãy nhìn sang Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc!
Hàng không Việt Nam: Đừng so với Lào và Campuchia, hãy nhìn sang Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc!

(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nếu so với các nước trong khu vực, số lượng hãng hàng không của Việt Nam vẫn rất khiêm tốn. Đừng so với Lào và Campuchia làm gì, hãy nhìn sang các nước trong khu vực như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thứ tư, 29/01/2020 - 06:00

Thủ tướng: “Cấm” mọi chuyến bay từ Việt Nam tới vùng dịch corona Trung Quốc
Thủ tướng: “Cấm” mọi chuyến bay từ Việt Nam tới vùng dịch corona Trung Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam. Các Bộ, ngành, địa phương phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”.

Thứ tư, 29/01/2020 - 06:00

Lo sợ lây nhiễm virus corona, các hãng lớn liên tiếp đóng cửa tại Trung Quốc
Lo sợ lây nhiễm virus corona, các hãng lớn liên tiếp đóng cửa tại Trung Quốc

(Dân trí) - Tập đoàn Starbucks và các công ty lớn đang đóng cửa các địa điểm tại Trung Quốc, vì lo ngại dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Thứ tư, 29/01/2020 - 05:00

Gần 5.400 tỷ đồng “chôn” tại Gang Thép Thái Nguyên, Tisco báo tin không ngờ
Gần 5.400 tỷ đồng “chôn” tại Gang Thép Thái Nguyên, Tisco báo tin không ngờ

(Dân trí) - Do bế tắc tại dự án cải tạo giai đoạn II của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, lãnh đạo Tisco từng cho biết, tình hình tài chính doanh nghiệp này bị lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn, nguy cơ khủng hoảng tài chính dẫn đến phá sản đang hiện hữu. Tuy nhiên, kết quả năm 2019 của Tisco đã gây bất ngờ lớn.

Thứ ba, 28/01/2020 - 07:00

Xử lý như thế nào khi phát hiện khách trên máy bay nhiễm bệnh Corona?
Xử lý như thế nào khi phát hiện khách trên máy bay nhiễm bệnh Corona?

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu khi phát khách trên tàu bay nghi nhiễm vi rút corona, hãng hàng không cần thông báo ngay cho cơ quan cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Thứ ba, 28/01/2020 - 05:05

Người lao động sẽ nhận mức lương cao nhất hơn 33 triệu đồng/tháng?
Người lao động sẽ nhận mức lương cao nhất hơn 33 triệu đồng/tháng?

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương - cho biết: Mức lương mới sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2021. Theo bảng lương được xây dựng, lương tối thiểu thấp nhất là hơn 4,1 triệu đồng/tháng và cao nhất lên tới hơn 33 triệu đồng/tháng.

Thứ ba, 28/01/2020 - 02:15

Giá vàng tăng vọt lên mức cao 6 năm
Giá vàng tăng vọt lên mức cao 6 năm

(Dân trí) - Giá vàng leo lên mức cao trong vòng 6 năm trước những nỗi sợ về tác động kinh tế của dịch bệnh khiến cho nhu cầu đối với chứng khoán giảm đi và nhu cầu với tài sản an toàn tăng lên.

Thứ ba, 28/01/2020 - 01:01

Dân Lục Khu cày sỏi đá làm hàng đi châu Âu, Tết thu 100 tỷ đồng đổi đời
Dân Lục Khu cày sỏi đá làm hàng đi châu Âu, Tết thu 100 tỷ đồng đổi đời

Từ vùng đất khát cọc cằn toàn sỏi đá, người dân vùng cao Lục Khu đã bắt tay với doanh truồng gừng hữu cơ xuất khẩu châu Âu. Nhờ đó, mỗi năm người dân nơi đây chia nhau hàng trăm tỷ đồng.

Thứ ba, 28/01/2020 - 12:51