1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lãi suất huy động VND tăng nhẹ

(Dân trí) - Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam (VND) của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng trong tuần tăng nhẹ, trong khi lãi suất huy động USD của các ngân hàng thương mại cổ phần lại giảm so với tuần trước.

Lãi suất huy động VND tăng nhẹ - 1
Để giữ khách các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động (ảnh: Hữu Nghị).
 
Ngân hàng Nhà nước cho biết: Sau khi ban hành các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/3 về việc công bố lãi suất cơ bản bằng VND và quy định mức lãi suất cho vay bằng VND đối với khách hàng, điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND của các tổ chức tín dụng, tình hình thị trường tiền tệ trong nước vẫn ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.

Trong khi lãi suất huy động USD của các ngân hàng thương mại cổ phần giảm so với tuần trước, thì lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng lại tăng nhẹ. Hiện ở các mức sau:

Lãi suất huy động bình quân

Loại tiền

Không kỳ
hạn (%/năm)

3 tháng(%/năm)

6 tháng(%/năm)

12 tháng(%/năm)

Nhóm NHTMNN

VND

2,7

6,82

7,11

7,4

USD

0,78

2,08

2,52

3,19

Nhóm NHTMCP

VND

2,91

7,24

7,35

7,5

USD

1,05

2,21

2,4

2,76

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5 - 10%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn từ 10 - 10,5%/năm. Lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10 - 10,5%/năm.

Theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 24/2, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, tuy nhiên mức tăng không nhiều (chủ yếu dao động trong khoảng trên dưới 0,5%/năm), trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng có mức tăng cao nhất lên tới 1,09%/năm.

Riêng lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn 12 tháng là 8%/năm, giảm 0,17%/năm so với tuần trước đó.

Trong tuần, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng có xu hướng giảm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại (1 tuần và 3 tháng) tăng nhẹ so với tuần trước đó, tuy nhiên, mức biến động lãi suất các kỳ hạn không đáng kể, trừ lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng có mức tăng cao nhất là 1,02%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau (đơn vị: %/năm):

Kỳ hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

VND

7,00

7,59

7,85

8,00

8,25

8,93

8,00

USD

0,52

1,14

0,93

1,37

3,03

1,19

-

An Hạ